pondělí 11. dubna 2016

keynes darwin laura

aaaailfoglio.it/articoli/2013/09/14/mio-nonno-darwin-avrebbe-avuto-orrore-dei-nuovi-atei___1-v-94990-rubriche_c392

  Darwin by měl hrůzu z dnešních ateistů

 A komu patří tento názor? Darwinova praprapravnučka Laura Keynesová. Pochází z vybrané rodiny, podobná genetická kvalita se asi už v tomto světě nenajde.
John Maynard Keynes je její praprastrýc, jeho bratr Geoffrey se oženil s Margheritou Darwinovou, prababičkou. Laura má na krku patrný křížek. Darwinova přímá příbuzná křesťankou?  Pravnučka velkého biologa, spřízněná s nesčíslnými vědci velkých jmen, kteří nahradili knihu Genesis evolucí druhů a ta odsuzuje ateisty.
   Laura je potomkem dvou velkých symbolů anglické laické kultury. Darwin, otec evoluce a Keynes, teoretik sociálního státu. Laura píše pro excelentní anglické magazíny jako the Times Literary Supplement a the Observer. Říká, že se přiblížila katolické víře, když přečetla bestseller militantního ateisty Richarda Dawkinse „Deziluze z Boha“. Dawkins je Darwinovým rottweilerem, píše o viru náboženství, přirovnává křesťanství sv. Pavla k sexuálnímu obtěžování nebo pedofilii.
  Podle Laury Keynesové se dnešní ateismus rovná netoleranci a pohrdá lidmi. Nemá argumenty pro  svoji aroganci, nemůže se považovat za intelektuálně superiorní. Ateismus pohrdá  lidskou zranitelností.  Liberál Chris Hedges napsal v New Statesman, že ateisté hlásají velmi zjednodušené pojetí světa, žijí v iluzi duálního světa – na jedné straně oni a na druhé straně iracionalita. Spisovatelka Karen Armstrong mluví o misionářském antináboženství. Žurnalistka z Guardianu Madeleine Bunting napsala, že antináboženství je jediné průmyslové odvětví, které v Evropské unii roste. 
   Laura říká, že vyrůstala v prostředí racionalismu, vědy, sekularismu, humanismu, otec je neurovědec. „Moje základní vize daná mi rodinou – všechny fenomény jsou produktem materiálně podmíněného myšlení. Pocházím z prostředí, které Noel Annan nazývá intelektuální aristokracie. Mezi blízkými příbuznými mám řadu nositelů Nobelovy ceny, slavných akademiků. Má rodina byla vždy prodchnuta osvíceneckou filozofií. Mnozí příbuzní vidí v náboženství jistý anachronismus. Mé doktorské teze patřily epistemologii, valence filozofie a objektivního světa. Teorie poznání a empirismus, který akcentuje roli zkušenosti při formování idejí. Zde též pramení obrovský rozruch, který Lauřina konverze k Bohu způsobila.
   Darwin je stále v rodině přítomen, jeho knihy, vědecké časopisy, rodinné fotografie.  „Říkají, že se mu i fyzicky podobám“. Podle Laury Keynesové by pradědeček netoleroval  militantní ateisty. Zneužívají jeho teorie evoluce, aby dokázali své kategorické ne k ideji Boha, a to takovým způsobem, že Darwin by to považoval za nepřiměřené.
 „Můj pradědeček považoval agnosticismus za adekvátní pozici k vysvětlení materiálních fakt, ale ne k tomu, aby bořil křesťanství. Fakta, která z kulturních důvodů současní ateisté používají, nemají snad ani dokazovat materialismus, ale spíš nás dovést ke kultuře smrti“.
  Na Lauru by určitě manželka velkého vědce Emma byla hrdá. Obviňovala ho ze  znesvěcení, které přinesl - „velekněz  přírody“ zvaný Charles Darwin.

Žádné komentáře: