pátek 4. března 2016

setreni statisticke

aaaawww.bvoltaire.fr/carolineartus/une-seule-civilisation,242606

Civilizace

 Bývalá manažerka a talentovaná esejistka Caroline Artus na informačním serveru bvoltaire. Sociolog Raphaël Liogier uvedl v listu Liberation: "Jsme svědky globálních migračních vln, ale nemá to nic do činění s válkou civilizací, neexistuje než jedna světová civilizace".
 V CNRS (centrum národního výzkumu) se tři vědci nespokojili se spekulacemi a provedli statistická šetření, která mapovala sociální a kulturní praktiky a hodnotovou strukturu středoškolské populace. 9000 středoškoláků z 91 školních  zařízení v oblasti Bouches-du Rhône. Z šetření kapitoly „atheismus, náboženství, sekularizace“ je evidentní, že mezi katolíkem a muslimem „láska“ není možná. Caroline Artus srovnává muslimskou a katolickou část populačního vzorku, největší procento adolescentů uvedlo, že jsou ateisty.
  Pro 83% muslimů oproti 23% katolíků je náboženství významné nebo velmi významné. 91% muslimů je hrdo na své náboženství (49% katolíků). S tvrzením „možná je pouze jedna interpretace svatého textu“ se ztotožnilo 85% muslimů, ale pouze 32% katolíků. 72% muslimů odmítá biologickou evoluci (48% katolíků). 91% muslimů odsuzují rouhání proti bohu a 72% se domnívá, že homosexuálové nejsou lidi jako ostatní (u katolíků: 52%; 40%).
   Ať se to líbí multikulti sociologovi a jemu blízkým  nebo nelíbí, vzorek adolescentů byl dostatečně velký a signalizuje civilizační šok a netoleranci islámu. Sociolog Liogier a jemu blízcí spoluvědci se mohou vysmívat obležené evropské civilizaci a obviňovat ji z dogmatismu, ale nejsou právě oni směšní ignorováním fakt: 80% muslimských adolescentů jsou pro striktní dodržování náboženství oproti 36% u katolíků. Tito sociologové mohou dál pokračovat v intelektuální masturbaci a zpochybňovat legitimní obranu Evropanů.

Žádné komentáře: