středa 6. ledna 2016

renzi obama

a.ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2015/12/29/massimo-fini-renzi-e-obama-due-poveretti/

Renzi a Obama. Dva chudáci.

    Massimo Fini. Vášeň  pro ty, kteří jsou na ztrátové straně. Vášeň pro antropologii, geopolitiku. Jistý antimodernismus, který nemá reakční náboj. A přesvědčení, že kategorie "levicový" a "pravicový" jsou překonané. Otec z Toskány, matka ruská židovka. Brilantní žurnalista a publicista, poskytl hovor serveru OFF.
  Nejdřív se hovořilo o  hře "Neron", kterou podle jeho knihy "Neron, dva tisíce let pomluv" zdramatizoval Edoardo Sylos Labini. Premiéra 31. ledna v Quirino di Roma.  Massimo Fini říká, že ho dramatizace překvapila, moderní kulisa - historie v římské současnosti.
Jaký je historický význam Nerona?
   Neron byl renezanční princ v římské historii. Měl velké ideje ve všech směrech. Narodil se předčasně. V politickém ohledu patří ke Catilinovi. Srazit Senát a vrátit důstojnost lidu, to je konstanta římské historie. Kdo chce vládnout, musí obejít Senát.
Populismus?
    Caligula a Neron se zajímali o lid, aby vytvořili politickou protiváhu. Neron víc. I po jeho smrti lid očekával jeho příchod. V následujících desetiletích se vyskytli  tři falešní Neroni. Neron byl milovníkem umění, ale měl váhu i v politice. Augustus byl elitářský, na rozdíl od Nerona.  Seneca se ještě dnes uvádí jako příklad univerzální moudrosti.
Proč?
   Seneca je klasický příklad dvojí morálky. Sám se zabýval lichvou v obrovském rozsahu. Jedna válka začalo proto, že Seneca požadoval na Británii okamžitě deset milionů sesterciů. A moudrý? Caligula ho definoval jako "vápno-pískový". Byl dobrým propagátorem stoicismu,  to je vše.
A Matteo Renzi (ministerský předseda)?
   Všechno má u něho virtuální charakter. Nic konkrétního, co by se dalo vůbec hodnotit.
V dubnu jede za Obamou.
   Obama když přijel do Itálie, jediná věc, kterou byl schopen pojmenovat bylo Colosseo - největší baseballový stadion na světě. Oba dva jsou chudáci, nemohou být partnery Číně a Rusku a dalším nastupujícím mocnostem. Ale víme, o čem to je.
O čem?
   Renzi navštíví svého údajně důležitého spojence. V Itálii jediný, kdo se pokoušel o autonomní politiku, byl Andreotti. Snažil se i o sblížení zemí středomořského prostoru. Všude jinde by byl považován za velkého státníka, u nás je polodelikventem. V novinách, pro něž pracuji, trvají na jeho obrazu Belzebuba, měl mít styky s mafií.
A neměl?
  Všichni měli. Je známé, že vliv  mafie narostl poté, co pomáhala Američanům během invaze na Sicílii. Jediná bojovala s fašismem. Silný nesnese silného. Saddam Hussein nenáviděl Bin Ladina a tenkrát do Iráku nesměl.
Evropa útočí na Rusko a přitom zuří válka s islámským státem. Pokračování studené války?
   Absolutní stupidita. Po pádu SSSR jsme se měli vzdálit od americké politiky. Dnes by bylo velmi rozumné stát na ruské straně. Kdo si je kulturně a geograficky blízký: Rusko a Evropa.
Není paradoxní, že na ruské straně je spíš pravice a extrémní pravice, levý blok je filoamerický?
  Pravice má individualistický základ, je svobodnější v jistém smyslu. Levice je kolektivistická, neoprostila se od  kategoriálního dogmatismu. A kdo právě vládne, soustředí se pouze na přítomnost. A přijdou katastrofy - USA nás vtáhly do libyjské války. Totálně sebezničující. Do srbské války. Útok na křesťanskou zemi, zvýhodňující muslimskou část populace na Balkáně - není to moc inteligentní.  Nyní se v Kosovu a v Albánii vytvořily skupiny islámského radikalismu a mohou kdykoliv zaútočit. 
Definujete se jako "čestný pohan". Není to katolické. Není to laický fundamentalismus?
  Možná. Jednou jsem publikoval k velké nevoli ředitele novin frázi vůdce francouzské revoluce Louis Antoine de Saint Justa: "Pravda je jen jedna, mohu být pouze na té straně, která je částí této pravdy. Všechno ostatní musí být potlačeno". To je gen laického totalitarismu.  Dnes se to stalo tělem. Odtud přesvědčení, že západní svět je nejlepším z možných a má povinnost nutit ostatním své hodnoty. Tento laický fundamentalismus existuje na západě, např. v kontrole jazyka a vyjadřování, které slouží výhradně politické korektnosti. Komplexní totalitarismus. Tato společnost netoleruje subverzívní ideje. Systém měkkého totalitarismu.
Máte pověst velkého kultivátora všeho ženského.
   Feminního, ne žen. Nemiluji ženu. Miluji ženskost. Znám ženy, kterým je 36, 38 let a říkají, že na děti je už pozdě.  Podívejte se kolem. Vidíme psy a ne děti. Nevidíme mateřství, které jediné má smysl. A stejně muž není vlastně mužem.
Konec západu nastává. Co dělat. Co poradíte mladému muži, aby neuvízl v zajetí doby?
  Pokusit se uprchnout. Ať se neobklopí fundamentalisty. Spisovatel by se měl snažit mobilizovat vědomí lidí. Pesimismus mi nedovolí, abych naznačil východisko. Konečně to ani na nás nezávisí. Tento evropský svět, stejně jako jiné totalitární světy, exploduje sám od sebe. 
    

Žádné komentáře: