sobota 9. ledna 2016

milionar augstein

a.spiegel.de/politik/ausland/rechtsruck-in-polen-der-schlechte-polenwitz-kolumne-a-1070314

Milionářův sloupec ve Spiegelu

   Co sděluje světu milionář a spolumajitel Spiegelu Jacob Augstein čtvrtého ledna 2016 německé veřejnosti ve svém sloupci ve zmíněném časopise. Nejdřív si můžeme po straně přečíst, jak je významný, co všechno dostal nebo si zaplatil, koho podplatil, jaké awordy mu kdo udělil oproti jeho milionům, které zdědil po nevlastním otci. Kdyby oplýval minimálním vkusem, tak tyto nesmysly tam nebude uvádět, protože po pár řádcích čtení jeho výtvorů každý okamžitě rozšifruje míru jeho talentu a ta konverguje k nule.
   V úvodu se okamžitě dovíme, že východní Evropa a Rusko se sobě podobají jako vejce vejci, to by ještě nebylo tak špatné, jsou to pěkné země, ale kam redukoval tento podprůměrný pisálek kvality těchto zemí: čím dál víc autoritativnější režimy, omezené a rasistické země. Má Evropa dost času, aby čekala na modernizaci těchto zemí? Anebo jiná Unie, bez východní Evropy, ptá se milionář. Proboha! Kéž by k tomu došlo, bez davu podobných hňupů, kteří ovládli v Unii co se dalo i nedalo, kteří nastolili průměrnost ve všech směrech, od vědy a kultury počínaje. Gastronomie je jejich hlavní kulturou. Jaký velký román napsali Němci za posledních čtyřicet let? M. Reich-Ranicki kdysi řekl: "Kundera je dobrý, ale průměrný, ale řadu desetiletí v Německu nic takového nemáme". Ale mají psavé milionáře, plné literárních cen.    
   Rétorika Augsteina je lidová až plebejská, estetické jsou jenom jeho apetity v luxusních restauracích. Údajně nový polský zákon vytrhal justici zuby. Ach ano, paní zubařko. Před Silvestrem odebrali veřejnému rádiu nezávislost, Augstein a jemu podobní to udělali už dávno, tedy o tom něco ví - státní televize v Německu neinformuje o hromadných znásilněních, on a jemu podobní kriminalizují ve veřejných médiích bezostyšně jedinou opozici ve státě - Alternativu pro Německo.  Dovídáme se, že komisař Günther Oettinger řekl, že nejlepší by bylo uvalit na Varšavu kontrolu EU a prý má pravdu. Neuvěřitelné plácání německého milionářského plebejce.
  Hodiny v Polsku jdou opačným směrem, ministerská předsedkyně nechala před tiskovou konferencí vynést všechny unijní fangle, ach ta zločinná a pasák koz v Kurowici  dostal náhlou příhodu střevní, když v přenosné televizi na louce u dědiny neviděl EU fangle. Nejen on, ale i předseda evropského parlamentu Schulz, ten dokonce v bolestech prozradil, že jde o státní převrat. A polský ministr zahraničí troubí, že Polsko už dlouho bylo německým vazalem, úžasně to formuloval psavý dědic stovek milionů po nevlastním otci.
   A psaní je napínavější a napínavější. V pozadí je vlk, ale evropskounijní Karkulka není naivní děvčátko. Zajímavé, ale to konečně všichni víme, německý filozof Sloterdijk dokonce napsal, že Unie je stará a zchátralá. Tím je to ovšem všechno napínavější, co totiž vlk se zchátralou Karkulkou. Milionář je přece jenom trochu zábavný. Kdo je vlkem je taky jasné, to už milionářovi spolubojovníci z luxusních restaurací a vilových čtvrtí avízovali už dávno - Jaroslav Kacsynski tahá za dráty a dál ještě milionář vypisuje z neznámých důvodů všechny současné i minulé funkce tohoto polského politika a  zmiňuje i mrtvého bratra, na něhož údajně Evropa vzpomíná se skřípěním zubů. Ach, ach, všechno je tak hrozné, ale žádné pochyby, spolumajitel Spiegelu odkryje možnosti, jak to řešit.  
   A zuří Kulturkampf mezi východem a západem. Milionář je velkým kulturtrégrem a odhalí nám další pravdy. V r. 2004, když Polsko a Maďarsko vstupovali do Unie, chovali se jako dobří Evropané. Bylo to horší než v případě Řeků, ti podvedli pouze ve statistikách, ale v hlavách byli antirasističtí a pokrokoví. Konsekventně východoevropané podvedli v myšlenkových postupech. Zajímavé - z PISA studií plyne, že IQ východoevropanů je vyšší než těch na západě, o co tedy jde? Mezi východem a západem zuří kulturní boj: na západě liberalismus, tolerance, rovnoprávnost, na východě zuřivý rasismus, ignorance, omezenost. Luxusní hotely, restaurace a bordely ve východoevropských zemích jsou plné liberálních a tolerantních individuí ze západu. Omezení a rasističtí inženýři a řemeslníci z východu, s vyšším IQ než má dědic milionů a jemu podobní, pracují na západě na stavbách, továrnách atd., obvykle v inferiorních pozicích, které neodpovídají jejich  kvalitě. Kde zůstala rovnoprávnost? Milionář má určitě i pro tento termín pokrokovější a nerasističtější definici než ji známe z politickynekorektních východoevropských učebnic.
   S neuvěřitelnou drzostí montuje milionářský pisálek další nechutné konstrukce. Ze zkušeností z nacistického Německá má plynout, že v normálním státě platí zákony a ve státě ne-normálním (řízeném) platí právě to, co se hodí, chybí normy a panují opatření. Tato konstrukce má vládnout ve východoevropských zemích. V Německu za potlesku jemu podobných, Merkelová zcela pozastavila platnost německých i unijních  zákonů a řídí stát svými pocity. Evropská unie plodí opatření za opatřením bez minimální vazby na evropský hodnotový rámec, ale to v luxusních kantýnách milionáři nikdo neprozradil.  Poláci mají brát západní peníze, ale hodnoty přijmout nechtějí. Němci údajně mají dost síly, aby zavřeli zobák svým východním spoluobčanům ze Saska a Brandenburska, ale má Unie dost síly, aby totéž udělala s Poláky, Maďary a Slováky?
     Nebezpečné totalitární nesmysly milionářského dědice, navíc rámované jeho antisemitismem, mají kořeny v myšlenkových stereotypech, které dovedly tento stát v minulém století do několika katastrof a nejsou v Německu ojedinělé. Ve východní Evropě by se měla otevřít hluboká diskuze o reformě Evropské unie a návratu k národním evropským hodnotám.

Žádné komentáře: