středa 9. prosince 2015

goodhart multikulti

a.ilfoglio.it/articoli/2013/06/08/goodhart-un-liberal-inglese-contro-il-laissez-faire-multiculti___1-v-96061-rubriche_c213.htm

Goodhart - anglický liberál proti multikulti

  Goodhart je zakladatel elitárních levicových novin Prospect. Nedávno publikoval knihu British Dream - britský sen, kde se zabývá imigrací a multikulturalismem v Británii. 
   V knize vyniknou tři základní teze:  "Propast v názoru na imigraci mezi elitami a většinou společnosti", "Rozkladný efekt imigrace na společenskou solidaritu", "Volné pole pro multikulturalismus - kosmopolitismus levice".  Goodhart patřil mezi velké hvězdy britského labourismu, po publikování knihy se mu dveře zavřely a jeho bývalí straničtí souputnicí ho obviňují z rasismu.

  Goodhart píše, že od šedesátých let je anglické veřejné mínění k masové  imigraci velmi kritické. Na druhé straně politická elita, vedena abstraktními idejemi, považuje imigraci za velké dobro. Např. Gordon Brown když k němu přistoupila starší žena a žádala vysvětlení jeho postoje k imigraci, řekl svému tajemníkovi "Tak bigotní lidi a volí labour party" - mikrofon nebyl vypnutý.
   V r. 2004 přišlo do Anglie víc imigrantů než v celém období mezi 1066 až 1950. V šedesátých letech pomalu vymizela průmyslová výroba, sociální systém začal korodovat.  A Británie se otevřela masové imigraci. Podle Goodharta všechno začalo v Kanadě. V r. 1971 byla Kanada první zemí, kde se oficiální politika ztotožnila s multikulturalismem. A přidala se Evropa. Šťastné roky skončily, hlavně v Evropě.  V Anglii první fáze multikulturalismu - liberální, byla následována fází separatismu. Tato druhá fáze je živena dogmatickým antirasismem a privilegováním menšin na úkor občanské komunity. Na společnost se pohlíží jako na komunitu komunit. Multikulturalismus se vyznačuje ghetoizací a ztrátou mezigenerační solidarity. Islámské komunity si importují imámy ze zahraničí a podobně manželky Pákistánců jsou téměř výhradně z Pákistánu. V Bradfordu 43% populace nemluví anglicky. Britishness (britský charakter) a občanské hodnoty jsou v krizi a vydávají se za dědictví imperialismu. Stačí pohlédnout do škol. Narůstá počet škol bez Angličanů, pravděpodobnost integrace v těchto oblastech se pak blíží k nule.
 Goodhart se považuje za realistického liberála (podobně jako Cameron). Realističtí liberálové nepovažují imigraci za společensky pozitivní, ale snaží se  politickými prostředky dovézt komunity k loajalitě k  Británii. 

Žádné komentáře: