sobota 5. prosince 2015

boualem sansal

awww.ilfoglio.it/cultura/2015/11/29/lislam-senza-spiritualit___1-v-135471-rubriche_c417.htm

Boualem Sansal "2084"

Poslední román alžírského spisovatele Boualem Sansala  - "2084" dostal letošní velkou cenu francouzské akademie. Spisovatel poskytl listu le Figaro rozhovor.
Jak chápe korán?
  Korán je silná kniha a má na muslimy obrovský vliv, ale nejen na muslimy. V arabštině muezzinův zpěv může člověka uvést až do transu. Odlišně francouzština, která ve své harmonii a umírněnosti spíš mumlá, nebo němčina, která je jazykem příkazů. Spisovatel se domnívá, že násilí není až tak inherentní Koránu, koranické texty oscilují mezi mezi shovívavostí a běsněním - totiž přímo se obrací k lidem: kletby vždy zanechají hlubší stopu než  vyzvání k lásce.
 
Proslovy v mešitě se obvykle dotýkají závažných témat jako je prostituce, odpadlictví a vyhrožují velkými tresty těm, kteří se neřídí koránem a zrazují Boha.   Islám je idea, řeč Boha k muslimům, náboženský systém se socializuje prostřednictvím mešity, koranické školy a právním řádem (šaria).  V extrému se tato organizace může stát nepřijatelnou. Vedle umírněného islámu, který neznásilňuje svědomí se rozvinul islám, který nebere žádnou diskuzi - Bůh nejedná s těmi, které stvořil. Tato forma je aplikována kmenovými a patriarchálními vládci a byrokraty - odpovídá tradičnímu pojetí, k němuž se hlásí i reformní proud Nahda.  Je to univerzum lidí, kteří chtějí rozšířit islám po celé planetě, mají adekvátní politické projekty, jsou agilní v kulturní, sociální a ekonomické oblasti, jsou charitatívní, aby přitáhli devótní populaci.
Islám ve Francii?
  Studoval jsem fenomén islamizace ve francouzské periferii. Pozoroval jsem proselytické aktivity "velkých bratrů" a viděl jsem, k čemu dochází v mešitách. 
  Konstatoval jsem velkou příbuznost se situací v Alžírsku po vyhlášení nezávislosti před třiceti lety, zmizeli tradiční imámové a pomalu přicházeli zahraniční  a dovedli zemi do občanské války. Co se přihodilo v Alžírsku se pomalu začíná dít ve Francii, samozřejmě zatím v menším rozsahu, ale pomalu fenomén narůstá. Stát se vzdaluje z jistých čtvrtí, narůstá izolace, komunitarizace a též vliv islamistů, kteří pomalu vytlačují tradiční mírumilovný islám. Nastupuje islám ignorantů, schopných pouze opakovat Allah Akbar. Celá komunita je svázána v groteskním, uniformním islámu vousů a kapucí, který terorizuje celou komunitu. 
Jak vysvětluje, že muslimové mlčí k narůstajícímu islamismu?
  Důvod je historický. Když se první muslimové po vyhlášení nezávislosti začali  usazovat na západě, vlády jejich mateřských zemí měly obavy, že ztratí svou islámskou identitu a iniciovaly výuku arabštiny a koránu, aby udržely vazby na mateřskou zemi. Např. organizace Přátelé Alžírska měla kanceláře ve všech francouzských městech, nedalo se jim uniknout. Imigranti byli registrováni, sledováni atd., pokud nebyli vstřícní, mateřská země neobnovila pas. Alžírská opresívní struktura se přenesla do Francie a v průběhu let, jak povolovala alžírská administrativa, se do této struktury infiltrovali islamisté. 
 Též francouzský sekularismus je pro muslimy málo stravitelný, chápou to jako útok na svoji identitu.  Pokud se jim vysvětlí, že sekularismus je nezbytný pro zachování svobody a pro společný život, jejich okamžitou reakcí je: komplot, neokolonialismus. Termín sekularismus je neobyčejně tvrdý pro toho, kdo je zakotven v islámu. Možná to nahradit jiným společenským konceptem jako je "žít dohromady". To je asi důvod současného mlčení muslimů.
Politická korektnost ve Francii?
 
Intelektuálové jsou skutečnými užitečnými idioty, z islámu a imigrantů dělají oběti. Neuvědomují si, jak velké zlo produkují, a to především směrem k muslimům, ať už jsou věřící nebo nepraktikující. Neuvědomují si, jak dovedně s tím islamisté manipulují. Svojí intelektuální masturbací se chtějí zalíbit, spokojí se s intelektuálním klábosením, snaží si dokázat, jak jsou humánní, ale vyvolávají obrovské riziko totalitárního islamismu. Také zde musíme zohlednit historické aspekty, dlouhodobou kontrolu socialistické a komunistické strany nad celým intelektuálním světem ve Francii. Socialisté do dneška neví, co znamená společnost, pracují pouze pro sebe.  Pojem společenské kategorie jako filozofický a sociální projekt  se po stalinských deformacích opustil a nahradil novým projektem -  imigrace a islám.
 Projekt trpícího imigranta na fasádě elektorálního humanismu, zvedalo to počty voličů. Ale muslimové, kteří též mají hrdost, nesnesou být věčnými oběťmi, žadatelé bůhví jaké spravedlnosti a v žádném případě ji nežádají od intelektuálů, kteří se stali cenzory myšlení.  Ve skutečnosti jsou tito politickokorektní intelektuálové objektivními spojenci islamistů a proti muslimům.
Jak nazírá na kalifát?
  Islám je entita složená z mnoha teologických a etnických směrů. Korán vydávaný v Saudské Arábii je jiný než korán v Maghrebu. Rivalita mezi sunity a šiity, sufismus a kharigismus -  nesčíslené množství směrů. Je na druhé straně paradoxní, že pokud by islám byl homogennější, byla by možná nějaká reforma, ale homogenizovat lze pouze silou, ne přesvědčením. A síla, kam vede v Sýrii, v Iráku, Súdánu, Nigérii atd? Problém je, že v islámu téměř chybí spiritualita, být muslimem znamená na prvním místě být viděn, ukazovat veřejně své přesvědčení, veřejně se modlit a opakovat přesvědčení víry "Není Boha kromě Boha ..". Spiritualita je nebezpečná, znalost je ještě zhoubnější, protože to vede k herezi. Termín moderní intelektuality islám nezná, řád je jednoduchý: kalifát, umma - společenství věřících ve světě. I během modlitby, věřící jsou sladěni v jednom modu - perfektně. Lidé spojeni modlitbou a tato unifikace má pro mladé ve francouzských předměstích obrovskou přitažlivost, dává jejich životu smysl. 
Jak vidí budoucnost islámu ve Francii?
   Rozhodne výsledek konfrontace. Pro Saudskou Arábii, pro sunity, šiity není akceptovatelný jiný islám, než který je součástí společenství - ummy. Nemůže se zrodit islám mimo islámskou jurisdikci. A Francie, ateistická kultura je pro islamisty hlavním evropským protivníkem. Saudská Arábie bude používat veškeré prostředky, které má, aby financovala mešity se svým pojetím, kulturní mise, stipendia studentům ve velkém. A podobně Irán v případě  šiitů. Francouzský stát se snažil vytvořit instituce, ale neúspěšně, bez teologické legitimity. Den, kdy vznikne francouzský islám, reprezentovaný legitimními osobnostmi, respektovanými státem, a nejsou to imám z Bordeaux ani z Marseille, je velmi vzdálen. 

Žádné komentáře: