úterý 24. listopadu 2015

normalita reality

http://www.bvoltaire.fr/pierreduriot/defaire-radicalisme-supprimons-labattage-rituel-interdisons-port-voile,221371

Supprimons.. / Zakažme rituální zabíjení zvířat a šátek..

   Na Boulevard Voltaire se učitel Pierre Duriot zamýšlí, jak čelit radikalizaci islámu. Dospívá k pozoruhodným závěrům.  Jeho doporučení jsou jednoduchá a velmi účinná, ovšem to by museli odejít vládnoucí kašpaři a Francouzi si konečně vybrat někoho rozumného a inteligentního.
 Jeho závěry nejsou až tak pozoruhodné, pokud si uvědomíme, že něco podobného je běžné v Kirgizii, v Ázerbájdžánu a jinde. Jistá normalita reality. V Ázerbájdžánu bylo před pár lety (nevím jak nyní) trestné přivézt si z ciziny neautorizovaný korán. Vnější znaky jevu indukují jev samotný.
   Podle učitele Duriota je evropská konsternace před náboženskými extrémy, které udeřily, zcela nemístná. Dvě konkrétní opatření by měla být okamžitě přijata. Nejen proto, aby se islám přiblížil evropským normám, ale též proto, aby se přestali stigmatizovat samotní muslimové, kteří jsou dostatečně asimilováni, ale stále některými zvyklostmi vtahováni zpět do středověku.
   Zakázat rituální zabíjení zvířat. Předně to odporuje evropským normám o respektu ke zvířatům. Politicko korektní demagogové argumentují, že to znamená nerespektování jiných náboženství. Ale pokud Francouz  žije např. v Maroku, musí se obejít bez vepřového masa a nikomu to nevadí. Proč zákaz rituálního zabíjení tak vzrušuje přitroublé evropské ateisty. V restauracích a menzách si muslimové nemusí volit vepřové, ale halal nebudou mít k dispozici.
  Zákaz nošení závoje, nejen celého zahalení tj. burky, ale i šátek kompletně halící hlavu. Přesně totéž zavedli Násir a  Atatürk, když chtěli civilizovat islámskou společnost. Dívky jsou těmito šátky velmi znevýhodňovány ve všech směrech. Jak ve své komunitě, tak ve škole, kde stojí mimo ostatní, i na trhu práce.
  Tato opatření jsou úspěšně praktikována v jiných zemích. Ve Francii by se měl též respektovat a vynucovat již platný zákon a to je zákaz modlení na ulicích.
   Jednoduché ideje učitele Duriota jsou mnohem účinnější než sáhodlouhé nesmysly, kterým nás v tomto ohledu zaplavují evropskounijní politruci a média.
  

Žádné komentáře: