pondělí 19. října 2015

knipper

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/asylpolitik-fluechtlingsansturm-bringt-staedte-und-kommunen-ans-limit-13863245.html

Städte und Kommunen ans Limit / brzo se zhroutí

    Hrůzná politika Merkelové bude mít hrůzné následky. Nejen pro Německo, ale pro celou Evropu a hlavně okolní země. Merkelová se rozhodla, že eliminuje vlastní národ a do té doby než bude svržena, což potrvá ještě řadu měsíců, napáchá hrůzné škody. Tisíciletí se buduje národ, tisíciletí se buduje kulturní a civilizační stabilita a Markelová a spol. to zničí. Evropské národy jsou civilizační základnou pro celý svět, a to i se všemi negativními polohami své historie. 
    Německá vládnoucí mafie potřebuje levné pracovní síly pro nějaká výrobní odvětví, místo toho, aby se postupovalo skutečně solidárně a jistá  výrobní zařízení se přenesla do evropských zemí s velkou nezaměstnaností, otevře Evropská unie bránu Evropy přívalu mas, které se nehodlají a ani nemohou v Evropě asimilovat v historicky rozumném čase. V neuvěřitelně lživé propagandě vydává německá a evropskounijní vládnoucí kamarila tyto příchozí za oběti války, Evropany denunciuje jako rasisty, obzvlášť východoevropany. Němečtí občané odmítají ve velké většině diktátorské manýry Merkelové.
    Politika Merkelová vzbudila staré animozity na Balkáně, instrumentalizovala  nepřátelství mezi Maďarskem a Srbskem a nyní i Chorvatskem a Slovinskem. Na tyto země má cizí a nepřátelská masa lidí z Blízkého východu rozkladný vliv. Merkelová necítí a nenese zodpovědnost za konsekvence své politiky.
    Frankfurter Algemeine naznačuje, kde jsou katastrofické důsledky politiky Merkelové a Gabriela. Vyčerpané obce a zoufalí lidé. Pouze předáci průmyslové komory na to nazírají pozitivně, tito mají náhradní byty a vily na Floridě nebo Novém Zélandu. Je zajímavé, že např. vedení stavební komory hodnotí příliv cizinců negativně, přitom právě tato komora by to zdánlivě měla vítat. Nevítá, stejně jako významní ekonomové jako např. Werner Sinn a jiní. Neustálý příval lidí přivádí obce na pokraj finančního a lidského vyčerpání. Podle obecních funkcionářů 670 eur, kterými měsíčně stát přispívá na imigranta, zdaleka nestačí a obce musí dodávat své prostředky. Obce vyčíslují své, tedy  dodatečné náklady na příští rok na 20 až 30 miliard eur. Nohsled Merkelové,  právník Schäuble jednou operuje s dodatečnými 5 miliardami, jednou, že uznaní azylanti patří do německého sociálního systému atd., během krátké doby se ukáže, že Německo bude dávat takovou sumu, o jakou si tito lidé řeknou. Během krátké doby se ukáže, že tak jak se muslimská populace asimilovala v bývalé Jugoslávii a ve Francii, tak se asimiluje i v Německu. Tak jak přátelsky spolu vychází islámsko křesťanské komunity v Libanonu, tak přátelsky spolu budou vycházet v Německu. Politicko korektní nohsledi Merkelové by měli opustit hotely v dobrých čtvrtích a projít se severním Londýnem nebo oblastí Saint Denis, tak to bude v brzké době vypadat v Německu.  
    Prezident Centra pro evropský hospodářský výzkum  Clemens Fuest odhaduje náklady státu v příštím roce na 30 miliard eur, má jiné odhady než právník Schäuble. Jednatel svazu obcí Landsberg říká, že se musí už konečně tento příval lidí zastavit, podle něj by měly dát sociální síťě signál do zemí odkud se vlna valí, že Německo už nemůže přijímat. Možná žertoval, normální stát má vládu, která ochrání státní hranici, konečně k čemu Spolková republika přispívá ročně miliardami NATO, pokud není schopna tato vojenská organizace se pokusit o zamezení imigrační vlny, která má jasně destrukční charakter. Podle jednatele svazu obcí se musí změnit zákon tak, aby jasně specifikoval práva a povinnosti jednotlivých aktérů, měl na mysli stát, obce a imigranty. Stát a obce mají právníky a ti nad tím budou bádat, jsou směšní, imigranti z Afghánistánu mají jiné právo a konečně proč ne, mají své právo a hodlají ho dodržovat na rozdíl od Merkelové a Gabriela, kteří nerespektují nic kromě své touhy po moci.     

  Michael Knipper, hlavní jednatel německé stavební  komory: „Byl jsem iritován vyjádřením mnoha představitelů hospodářských komor o masové imigraci do Německa. Dlouhodobý hospodářský růst by zabezpečily investice do infrastruktury a vzdělání, ne investice do imigrantů. Postoj některých představitelů k masové imigraci je zcela falešný a nezohledňuje s tím spojená rizika“.

Žádné komentáře: