úterý 11. srpna 2015

exodus

aaafninfos.fr/ 
   Valící se lavina ..

     Publicista Gabriel Robin se na serveru Boulevard Voltaire zabývá současnou vlnou imigrace. Ve srovnání s jinými zeměmi, zažívá Francie valící se lavinu, která pravděpodobně výrazně změní etnický a náboženský charakter této země.
  Žurnalista píše, že vláda jedná v jasném protikladu mínění národa a je na to hrdá. Vloni na podzim, Le Figaro psalo o existenci důvěrné zprávy vypracované pohraniční policií, prefektem oblasti a celníky. Ve zprávě se konstatovalo, že imigrační tok není zvládnutelný, mezi 1. lednem a 30. červnem 2014 vstoupilo do Itálie nelegálním způsobem 62000 imigrantů, tj desetkrát víc oproti předchozímu roku. Vláda nereagovala a nyní je situace mnohem kritičtějčí.  Podle žurnalisty, současná  imigrační vlna ohrožuje budoucnost Francie.  Vláda jedná v opačném smyslu než vyžaduje situace. Vytváří pro imigraci sociálně příznivé podmínky, které ji potencují. 
   Socialistický místostarosta Paříže prohlásil, že migrační vlna zintenzívní v příštích měsících a chce zabírat prázdné budovy v Paříži. Pařížská radnice jednoznačně upřednostňuje imigranty, žurnalista vyzývá chudé rodiny a studenty, aby ztratili dokumenty a vydávali se za imigranty, a tak profitovali z politiky pařížské radnice. Žurnalista píše, že imigrace se prezentuje lživým způsobem, manipulátoři veřejného mínění  útočí
hlavně na city. Lid však není imbecilní, nepotřebuje sociology a statistiky, aby pochopil dramatické důsledky afrického exodu.  Podle Eurobarometru, Evropané vidí v imigraci hlavní problém současnosti. Pomalu, ale jistě vítězí zdravý úsudek a např. i Jean-Pierre Chevenement, který je ve Francii velkou levicovou ikonou prohlásil: „Hrozba pro Evropu, to není východ, ale jih“. Francie je víc než kdokoliv jiný v Evropě ohrožena tímto nebezpečím. 

Žádné komentáře: