neděle 23. srpna 2015

csu

a.bayernkurier.de/inland/4216-nur-mal-kurz-die-welt-retten

  Zachránit svět..

    Andreas von Delhaes-Guenther se zabývá v Bayernkurieru, který má blízko k CSU, problémem vlny imigrantů do Německa.
    Pravicově konzervativní CSU vyhrává v Bavorsku pravidelně od války všechny volby a vede tedy zemskou vládu, ve spolkové politice se chápe nepřesně jako bavorská odnož křesťanské demokracie CDU. V politicky korektních médiích se prezentuje jako pravicovější část bloku, a to často s jakýmsi ironickým nadhledem. Politicko korektní demagogové zapomínají, že řadu let je to právě Bavorsko, které je motorem německé ekonomiky, které má zdravé demografické parametry a kde je viditelně nejvyšší životní úroveň. Kulhající jsou především ty spolkové země, které jsou dlouhodobě ovládané sociální demokracií a jejími spojenci. 
    Politika CSU k imigraci se dá charakterizovat jako rozumná, imigrace byla vždycky v Mnichově vítána  a obohacovala zemi kulturně i ekonomicky. Bavorsko se v minulosti vyhraňovalo proti pruským agresivním aspiracím, ve Versailles musel Bismarck  měsíc čekat než se bavorský král uráčil vložit císařskou korunu na Vilémovu hlavu, v mnichovských hospodách Hitler začal svoji kariéru, ale bavorští katolíci v něm vesměs viděli jen trapného bastarda. CSU opatrně volí argumenty proti imigrační vlně, pomoci ano, ale tomu, kdo pomoc opravdu potřebuje. V nezvykle silné demagogické atmosféře, která v tomto ohledu panuje v Německu a na jejíž vlně se nese současná kancléřka, je nejen obtížné, ale přímo nebezpečné přijít s jiným názorem, okamžitě z vás pravověrní propagandisté udělají populisty,  rasisty a bůhvíco ještě.
   Tedy kancléřka, vícekancléř Gabriel a jejich nohsledi jsou osvícení, tudíž nepopulističtí v zásadě ve všem, jak se to dá přeložit do logičtější pojmové struktury. Jejich imigrační politika a politika  handlování o nějaké fiktivní miliardy v řeckém dluhu je nepopulistická. Německý lid, jak je patrné z průzkumů, je proti této  imigraci i proti miliardám, které Řekové stejně ani neuvidí, jdou okamžitě na konta věřitelů. Být nepopulistický znamená jednoduše brát věci jak přicházejí, nepřicházet s alternativami a k cíli vedoucími řešeními. Lid chce čin, politik chce dobrý plat, občas vystoupit v televizní show a tím se automaticky stát "populárním", dál už není třeba vůbec nic.
    Nebylo by řešením, místo masové imigrace, která vede k tomu, že zákon přestává platit, uplatnit 15 mld eur, které bude Německo letos imigrace stát, v jordánských a tureckých utečeneckých táborech a vylepšit tak život těch, kteří uprchlíky opravdu jsou, vytvořit tam ekonomickou infrastrukturu, která by mohla být zajímavou i pro země kolem. Samozřejmě by to bylo humánnější, ale na prvním místě by to vyžadovalo Čin a toho němečtí a evropskounijní političtí trpaslíci nejsou schopni. Znamenalo by to na prvním místě práci a ne tlachy v televizních debatách, možná by i utrpěla jejich televizní popularita.
  Skutečně nepopulistickou politikou by bylo, místo jakýchsi fiktivních půjček Řecku, vytvořit stamiliardový fond na obnovu řeckého průmyslu. Ano, ale to by bylo přímo nebezpečné, jak Gabrielovi tak Merkelové, asi by se některá pracovní místa z Německa přesunula do Řecka.   
   Tato politika činu a práce je skutečně nepopulistická a solidární, která by povznesla současnou Evropu. Politika Merkelové není nepopulistická, jak ji chce prezentovat, ale antilidová a vedoucí k velmi nebezpečné budoucnosti celé Evropy.
   Co tedy vůbec píše Andreas von Delhaes-Guenther  v BK?  Horst Seehofer, jinak bavorský ministerský předseda navrhl, aby se imigranti z Balkánu přestali považovat  za politické uprchlíky se vším všudy, pak by se uvolnily kapacity uprchlických zařízení  pro skutečné uprchlíky z válčících zemí, jichž ve skutečnosti není až tak moc. To vyvolalo zuřivou odezvu v politicko korektních médiích a ta jsou v Německu ve velké většině.  Redaktoři Suddeutsche Zeitung (SZ) napadli ministerského předsedy,  to co říká, vede podle nich k útokům a zapalování uprchlických domovů, jeho politika má mít rasistický charakter. Tyto a podobné nesmysly vymysleli  vesměs mladí absolventi německých novinářských fakult. Pokles kvality německé žurnalistiky je patrný v posledních  pěti letech, došlo k obměně kádrů a nastoupily ročníky, které jsou sice schopny něco napsat, ale není to ke čtení. Výrazný pokles počtu abonentů tisku přikládají  Internetu, ale vysvětlení je prozaičtější, prostě ti, kteří tam píší, nemají dostatečnou kvalitu. Popsat fakta pravdivým způsobem má samo o sobě estetický náboj a vede ke kvalitnějším výrazovým formám, popisovat ideologické nesmysly zničí kvality i talentovaného žurnalisty.
   K útokům proti ministerskému předsedovi se přidali i sociální demokraté a jak jinak i zelení. Pro ilustraci, frakční fuhrerin zelených Katrin Göring-Eckardt se vyjádřila, že počínání ministerského předsedy znamená pohrdání vším lidským, podle ní hodlá ministerský předseda bičovat ty, kteří hledají azyl. Hoří domovy i v Bavorsku, pateticky dodává velmi ušlechtilá vůdkyně poslanecké frakce zelených. Spolkový ministr justice Heiko Mass se oprávněně popudil: „Hlasy z Bavorska, které hovoří o masovém zneužívání práva na azyl, vyhrocují situaci“. Jeho partajní soudružka, jinak generální tajemnice sociálních demokratů Yasmin Fahimi byla přímo ostřesena, slova ministerského předsedy neunese, vyvolávají v její duši velké utrpení.   
    Žurnalista a snad každý člověk s průměrnou soudností má za to, že k neunesení je tento typ demagogie a zcela neadekvátní chápání reality. Každý odlišný názor je v této levičácké morálce denunciován  jako rasistický. Žurnalista píše, že v Bavorsku je skutečnost úplně odlišná, skuteční azylanti jsou vítání se vším všudy, 40% všech uznaných azylantů v Německu našlo útočiště právě v Bavorsku, ti ostatní, v kterých zákon nevidí azylanty, by měli  být odsunuti. Má na mysli hlavně imigranty z Balkánu, tj Albánce a Romy. Podle odstavce 16a, článku 1, Ústavy, mají právo na azyl pouze ti, kteří jsou vystaveni politickému pronásledování. A jenom ti, ale politicko korektním demagogům z SZ nikdy nešlo o nějaké zákony, jejich ideologie je univerzálním zákonem.
  Žurnalista podotýká, že někteří Romové mohou být v Srbsku šikanováni, ale nejde o politické pronásledování, Albánci mají v Kosovu vlastní stát, tak jaké politické pronásledování Albánců. Falešní žadatelé o azyl vyčerpají obrovské prostředky a na ty, kteří to potřebují, se nedostane. Nedostane se na některé menšiny, jako třeba křesťané, ale  ti se neberou vůbec v potaz.  Co asi žurnalista říká na nedávné vyjádření kolínského kardinála Woelkiho v Prištině, že křesťanští uprchlíci nemají mít vůbec žádnou prioritu. Ale na to mi trefně odpověděl ve vlaku u Hofu jeden bavorský kněz: „Vysoký klérus  s papežem jsou hlavní příčinou úpadku církve v Evropě“.
   Podle žurnalisty na hranicích čeká 60 milionů imigrantů, kolik je jich schopno Německo přijmout? Žurnalista se pozastavuje nad demagogickým požadavkem sociálnědemokratických politiků na zrušení vízové povinnosti vstupu do Německa. Na to snad lépe odpoví v příštích volbách německý volič a pošle zeleno-sociální partaje i s Merkelovou do politického důchodu.

Žádné komentáře: