úterý 30. června 2015

adonis

Ezra Pound
Adonis

I.
stejně jako ty
umřel každý z nás
stejně jako ty každý z nás
minul hromady listí
praskající a povadlé
a mučené a nepovadlé
v zimním mrazu,
 sežehlé do zlatova
zářící sluncem

křehký jantar
přetavovaný
v slunečním jasu

II.

stejně jako ty
umřel každý z nás
každý z nás minul starou lesní cestu
a našel í zimní listí
zářící v slunečním ohni
že i lesní květiny
byly temné

ani zlato kostelních lodí
kde stojíš
není tak zlaté
ani zlato svírající tvůj sandál
ani zlato ukradeno
z tvých cizelovaných kadeří
není tak zlaté jako loňské listí
ani všechno zlato ulámané a utlučené
a uražené
z tváří tvé lásky
z obočí a nahé hrudi
není tak zlaté.

III.
každý z nás jako ty
jednou umřel
každý z nás jako ty
stojí opodál jako ty
připraven k uctívání


O r e a d
rozviř se   moře
viř semena borovic
a vyval své touhy
na naše skály

vrhni na nás svou zeleň
a pokryj nás svou masou z jedlí

přeložil LČ