středa 1. května 2024

tucker dugin

Extra agresívní a netolerantní systém

Věhlasný nezávislý politický komentátor Tucker Carlson je populární a naslouchán stamiliony po celém světě taky proto, že jeho glósy se neutápí v banálních detailech, kde dnes skončil západní mainstream a exceluje český mediální sajrajt, ani se nevznáší v málo plodných teoretických intelektuálních oblacích, které kulhají na impotenci. Tucker Carlson je schopen vyhmátnou podstatné v realitě a vsadit do relevantního obecna. Velmi odhalující a chápání otvírající interview vede po celém světě přes všechny politické systémy, po celé planetě od Emirátů po Argentinu je chápán a přijímán jako posel odhalujícího ducha. Bere ho celý svět kromě západního mainstreamu a jejich politických pseudoelit, kteří by měly rychle zmizet ze scény, protože už nechápou nic.

           Tucker Carlson v podcastu Joe Rogana komentoval šedesátimiliardovou pomoc Ukrajině: "Aspoň neříkejte, že tato země je demokratická, Kongresu je názor lidu lhostejný. 70% lidí nechce, aby se Ukrajina financovala, ale Kongres to nezajímá. Člověk žil odjakživa v autoritativních systémech, ale tento systém je obzvlášť agresívní a netolerantní. Je to nadmíru podlý systém. Preferuji monarchii, kde všichni věří, že krále předurčuje bůh, a každý jeho rozmar je zákonem. Je v tom jakási logika, systém by se mně nemusel zamlouvat, ale je vnitřně konsistentní. V USA Kongres přiřkne Ukrajině šedesát miliard dolarů, 70% Američanů to nechce, na druhé straně se totálně ignorují reálné problémy Ameriky jako je ekonomika a imigranti... Kongres schválil projekt proti lidové vůli, když něco podobného dělají posledních padesát let pořád dokola a nazývají se demokracií, je to k zoufalství. A je to velmi podlé, Proč neříct popravdě: "Nezajímá nás váš názor. Financování Ukrajiny nám něco dává - ať už je to dobrý pocit, že jsme pány vesmíru, nebo dodavatelé zbraní si přijdou na velké prachy, nebo cokoliv jiného - je to pro nás důležitější než názor lidí. Tady řídíme zemi my a vy držte hubu a poslouchejte." 
        "Bylo by korektní, kdyby se otevřeně vyjasnila tato pravidla hry. Ale když poslouchám mizerné kázání Joe Scarborougha (bývalý kongresman a prezentátor MSNBC) o obraně demokracie, přitom zde se o žádnou demokracii nebo něco podobného nejedná, je to k vzteku. Prostě nesnesu lži!"
        Komedie s demokracii v USA i v Česku může být k vzteku, ovšem Tuckerova interview a mediální pořady vyvolávají u mainstreamové strany ještě větší nevoli, pokud srovnáme dobu mainstreamového žvanění, kterou západní média a politici věnují jednomu Tuckerovu interview. Jeho nedávné interview s filozofem Duginem komentoval jeden Američan slovy: " Yeah, teď je jasné proč chtěli Dugina zabít, je velmi inteligentní a dovedu si představit, že může způsobit kolaps mainstreamové propagandy…" Tucker avízoval interview s Duginem slovy, že jde o nejznámějšího ruského politického filozofa, Západ ho považuje za tak nebezpečného, že Amazon vyřadil jeho knihy a ukrajinská vláda chtěla zabít, což se nepovedlo a místo něj zabili dceru. Beseda s ním je velmi zajímavá.
           Filosof v hovoru s Tuckerem postavil ruské národní hodnoty do protikladu k západnímu liberalismu, tvrdil, že Vladimír Putin je typem tradičního vůdce, který se snaží posílit státní suverenitu. "Jestli je vaším hlavním cílem a úkolem - zničit tradiční hodnoty, tradiční rodinu, tradiční pojetí státu, tradiční vztahy, tradiční přesvědčení a třeba i jadernými zbraněmi, pak prezident je pevným ochráncem tradičních hodnot a můžete mít důvod ho zlikvidovat a zde taky spočívá důvod západních zemí k rusofobii a nenávisti k Putinovi.
           Podle Dugina jdou individualistické koncepty člověka  proti přirozenému, např. jedná se o ideu subjektu vyrvaného z okolní sféry. Všechno začalo v anglosaském světě liberalismem, který je teorií osvobození individua ze  společenské  podmíněnosti. Transcendování individua začalo protestantským osvobozením z katolické identity, osvobozením od impéria, z pout národního státu a jeho národní identity. Liberalismus v souboji s nacismem a komunismem zvítězil a tím se ještě víc upevnil. Fukujama správně konstatoval, že mimo liberalismus už nic neexistuje. Nezbývaly než poslední dva logické kroky. Osvobození od biologické podmíněnosti muž-žena a poslední krok, osvobození od lidské podstaty.
          Duginovo jasné a srozumitelné filozofické vyvozování Tuckera evidentně velmi fascinovalo, a jak je zřejmé z komentářů i hodně anglosaského publika. Málokdy lze vidět a chápat zblízka velkou filozofii v tak fascinujícím performance. Tucker položil jednu podstatnou otázku, která se zřídkakdy klade, ale je velmi principiální. Tucker říká, že chápe liberalismus jako boj za lidskou svobodu, od otroctví ke svobodě, individuum, které se řídí zákony svého svědomí, morálkou v duši atd. Liberální individuum ve smyslu velkých liberálních vizí 19. století. Dugin problém vysvětlil. Jde o dvě definice liberalismu. Klasický koncept: víc demokracie a svobody, většinový konsensus, moje svoboda kombinovaná se svobodou ostatních. Toto pojetí dnes transformovalo do nového liberálního konceptu. Nejde už vládu většiny, ale menšiny, nejde o individualismus, ale o woke-ismus. Dnešní pojetí individua znamená kritiku klasického pojetí individua. Dnes jsme svobodní od individuality samotné, ale konečně i to říká Fukujama. Protože dnes většina může špatně vybírat, musíme být vůči ní opatrní, osvícená menšina ji musí mít pod kontrolou.
          Dnes liberální koncept znamená předpis, jak být individuální, je povinností každého být progresívní, jsme svobodní být levicovými liberály. Tucker se zeptal, zdali jde o nevyhnutelný proces? Podle Dugina asi ano. Když si někdo bude nárokovat tradiční liberální koncept svobody a individua, bude považován za zpátečníka nebo fašistu. Liberalismus se pohybuje po zákonité vývojové cestě. Románové fikce 19. století dobře předvídaly realitu 20. věku a podobně hollywoodské fikce asi dobře mapují antihumánní nebo transhumánní liberální budoucnost.

Žádné komentáře: