pátek 19. ledna 2024

ep flikovat dejiny

Zflikovat evropskou historii  

Organizace, která sama sebe nazývá evropským parlamentem (EP), ale spíš než parlament připomíná kombinaci sociálního úřadu pro nic nedělající elitní parazity a Reichstagu, když ho kaučoval Goering. Nestoudná namyšlenost nulitních parazitů, která by nestála za zmínku, kdyby v některých aspektech přestala být bezpečnou pro evropské národy. Je podivné, že organizace, která se považuje za parlament, pověsí na první stránku  instruktážní video s tím, čím se vůbec zabývá, lidem je funkce parlamentu obvykle zřejmá. Polodebilní video stylem a obsahem míří evidentně do nižších věkových kategorií, kdyby náhodou zapomněly na školní evropskounijní intoxikace.

          Úvodní stránka organizace, jak je zvykem, informuje o veledílech, první veledílo předložila ke schválení německá siciálnídemokratka Barleyová, dokument otitulovala "Hrozba fundamentálním svobodám, rovnosti a důstojnost." Barleyová a většina členů tzv. parlamentu soudí, že všechno je ohroženo v Maďarsku, na Slovensku a do doby než Tusk zlikviduje opozici a neotevře v každém okrese interrupční kliniky, potrvá to i v Polsku. V dokumentu se jedním dechem konstatuje, že v EU a hlavně v Maďarsku a Polsku šly dolů práva žen a personálu LGBTQI, zdá se, že EP splývají evropské ženy s personálem LGBTQI.
            Druhým hitem první stránky EP je tvrdá rezoluce proti bratrskému Slovensku. Na prosincové rezoluci proti Ficově vládě, která propagandistickou kampaň proti jeho demokraticky zvolené vládě  otevřela, je zarážející, že pouze 70 poslanců EP hlasovalo proti. Ještě víc než afiliace Ficovy vlády se zločinem, kterou Ficovy podkládají, se obávají, že vláda udělá stop ze zahraničí financovaným nátlakovým organizacím NGO, jejichž působení  ve východoevropských společnostech zdevastovalo demokratickou politiku. Nakonec se jedná vždy o prachy, paralelně s EP byl velmi aktivní ve výpadech proti Ficově vládě i hlavní evropský prokurátor, ve zmatené akribii píše, že konání slovenské vlády finančně poškodí EU. Fico znamená podle prokurátora velké riziko bruselským strukturám. Hlavní evropský prokurátor v dojemné rétorice těžce pochybuje o Ficově upřímné snaze s ním spolupracovat a slovenská vláda nemá chuť efektivně chránit unijní rozpočet. V bilanci má dáti dal stačí prolistovat hospodářské statistiky posledních desetiletí, aby se ozřejmilo, kdo co komu dal nebo ukradl.
             V plejádě středečních (17.1.) hlasování o všem možném a nemožném se v EP hlasovalo o dokumentu "Evropské historické vědomí", který předložila Komise. Pokud by se dokumentu přikládala váha, evropské země by se proměnily v jednu velkou americkou woke univerzitu. Banální frázování o evropské historii typu "tailor history" líčí dějiny evropských národů jako negativní až obludnou záležitost ve vývoji světa, ta správná historie začíná až s Evropskou unií. Bez své historie se evropské národy promění v bohapusté nic, jeden filosof kdysi řekl, v této mizerné a ubohé době nemáme nic než vlastní historii, a bez historie evropskounijnímu občanovi nebo přesněji nule nezbývá než toto ubohé nic. V rezoluci EP se praví, že historie nesmí být relativizována, deformována nebo falsifikována k politickým účelům, přitom tento dokument není nic jiného. Evropská historie to je nacismus, komunismus, fašismus a kolonialismus, aby z toho předkladatelé dovodili inherentní zlo v celých evropských dějinách. Šovinismus, sexismus a strukturální nerovnost je vlastní historii evropských národů. Evropský parlament chce v tomto smyslu přeplkat evropskou historii a udělat z toho závazný manuál pro evropské školy. Ne matematika nebo fyzika závazná pro všechny a brána ke kariéře, ale sebevražedné a triviální nesmysly.
          Podle schváleného dokumentu je nutné "nadřadit evropskou a světovou historii nad národní a akcentovat nadnárodní chápání historie." Poloidioty z Bruselu nadřadit nad Bismarcka nebo Poděbrada. "Strhnout národní bariéry a eliminovat stereotypy a svaté krávy národní historie", pak už nám zůstanou jaké krávy? V které zemi na světě byly do té míry likvidovány národní ideje a suverenita než v zemích Evropské unie? Co může být vyšším stupněm této sebemrskačské perverze? Nový manuál evropské historie má být historií marginalizovaných skupin evropské minulosti, mají to být ženy a pravděpodobně i gay, rezoluce EP je na výsost rasistická, na jedinou marginalizovanou skupinu v historii, na Romy si nevzpomněli. Co zbude z Evropy když se jí upře paměť velké minulosti, úžasná architektura, věda, umění a objevování světa. Velký portugalský historik Herculano napsal, šestnácté století bylo portugalské, deseti tisíce Portugalců se dlouhé týdny krčily na dně lodi bez paluby jen proto, aby viděly ty úžasné nové světy a na vlastní kůži procítily nekonečné dálky. To byl náš osud, místo toho ubohé ošklivé nic z mozku Leyenové, Jourové a spol.    

Žádné komentáře: