pátek 1. září 2023

karabach genocida

 (skutečně )Genocida

V českém mainstreamu se posledního půldruhého roku skloňuje termín genocida pravděpodobně víckrát než za posledních sedmdesát let genocida spáchána předchozí generací Němců na vyvoleném národě, ovšem když se genocida skutečně rýsuje, ticho po pěšině, nejspíš by nám musel někdo říct nebo přikázat, že jde o genocidu a jak si počínat. Arménská tisíciletá enkláva Nahorní Karabach se stodvacetitisíci obyvateli je od prosince totálně zablokována Ázerbájdžánem, včera podal ze zoufalství demisi karabašský prezident Arutjunjan, velmi schopný politik se řadu let snažil zemi zachránit, nyní už nevidí žádné možnosti. Znamená to rozpad státních struktur, vyhladovělý národ nemá sílu čelit katastrofě. Celá karabašská tragedie je důsledkem ďábelského pojetí mezinárodních vztahů v režii Západu, podle západní demagogie o nedotknutelnosti hranic, které ovšem musí vyhovovat západním mocnostem, je Karabašská republika součástí Ázerbájdžánu, pokud toto západní mezinárodní právo nazná, že mu vyhovuje něco jiného, jako v případě Kosova, pak lze změnit státní uspořádání.

                 Na ilustračních fotech v marketech prázdné regály apod., ovšem už i prázdné  regály v lékárnách, karabašský ombudsman reportuje narozené mrtvé děti vyhladovělých matek a vysoké procento úmrtí novorozenců, to znamená, že genocida Ázerbájdžánu na Arménech probíhá. Mezinárodní červený kříž několik měsíců avízuje, že není schopen doručit do Karabachu ani nejelementárnější humanitární pomoc, ředitelka koordinačního byra OSN pro humanitární záležitosti Edem Wosornu: "Je nezbytné okamžitě obnovit toky humanitární pomoci do Karabachu." Evropská unie a tedy i Česká republika je spolupachatelem zločinu páchaného na Arménech, ovšem v tomto případě nás bude soudit až Bůh, Arméni se pozemské spravedlnosti nedočkají. Arménie pomalu začíná chápat, kam ji dovedou sympatie její elity k Západu. Ovšem v samotném Karabachu doslovně všichni několikrát požádali o přičlenění Karabachu k Ruské federaci, Puškinův memoriál je v místních školách populárnější než Hollywood, což je samozřejmě velmi zábavné, kdy je Rusko dobré, jak psal v Deníku spisovatele Dostojevský. Mezi Ázerbájdžánem a EU se ustavila velmi úzká hospodářská spolupráce. EU sponzoruje obrovskými penězi za ropu a plyn ázerbájdžánského diktátora a jeho represívní složky. V Karabachu dnes jde o největší humanitární katastrofu ve světě, v německém Ansage komentátor trefně poznamenal 90% evropského přitroublého obyvatelstva o Karabachu nikdy nic neslyšelo a neuslyší. Stalin v roce 1921 administrativně přičlenil arménský Karabach k muslimskému Ázerbájdžánu. Podobný osud postihl Nachičevan, z kdysi arménského území arménský etnos úplně zmizel. Úžasná země, jejíž obyvatelstvo pamatuje Mitani,  předkové Arménů v Urartu svého času dominovali nad Asýrií. Zemi starých křesťanských chrámu a chačkarů připravuje Ázerbájdžán a EU hrůzný osud, vymažou její historii, z arménských chrámů se stanou albanské, jak se už praktikuje v dobyté části Karabachu.   
         V devadesátých letech o Karabach válčila Arménie s Ázerbájdžánem, v roce 1993 zabránilo Rusko tureckému vpádu  do Arménie, Rusko bylo dlouhé roky garantem arménské bezpečnosti a status quo v Karabachu. Karabach je s Arménií spojen tzv. Lačinským koridorem, za poslední války se Ázerbájdžán koridoru zmocnil a 1 500 ruských mírotvorců v Karabachu mělo garantovat průchod koridorem, nebylo pochyb, že Rusko by za normálních okolností Ázerbájdžánu nedovolilo Karabach zardousit, ovšem v situaci války s NATO na Ukrajině a protiruských západních kampaní, Rusko nemá sílu vynutit průchod Lačinským koridorem. Všechna předchozí ujednání mezi Arménií a Ázerbájdžánem, včetně posledních dohod z května 2021, garantují volný průchod koridorem.
       Před vypuknutím ukrajinské války byla západní média zaplavena úvahami o ruské negativní roli na Kavkaze, přitom Rusko bylo a je jediným garantem stability této etnicky a nábožensky výbušné oblasti. EU a USA nyní dosáhly čeho chtěly, Rusko se de-angažovalo a západní egoismus hrůzné podstaty nechá historický národ na pospas genocidnímu diktátorovi nebo se dokonce na utrpení karabašských Arménů podílí. Arméni byli v nedávné historii oběťmi několika tureckých genocid: 1894-97 sultán Abdulahamid 300 000 mrtvých, velká genocida Mladých Turků 1915-23 si vyžádala milion zabitých. Negování této genocidy je v jádru turecké a ázerbájdžánské ideologie. 25. července Ázerbájdžán vědom si bezpodmínečné podpory Evropské Unie a USA odmítl ruskou výzvu k otevření Lačinského koridoru pro přepravu nevojenského materiálu. Karabach je frapantním příkladem podlosti západní politiky: zisk a peníze stojí na vrcholu evropskounijních hodnot, kterými se bruselská propaganda tak ohání. Brusel Leyenové a Jourové bez skrupulí obětuje nejstarší křesťanský národ v protihodnotě za ázerbájdžánský zemní plyn a ropu. 

Žádné komentáře: