středa 12. července 2023

kissinger putin zoja

Paranoia

Dnes ráno se objevil na některých médiích záznam televizní diskuze s bývalým státním tajemníkem Kissingerem a Mitterandovým blízkým poradcem Jacquesem Attalim.  Attali, který se účastnil koncem osmdesátých let  nejdůležitějších jednání, které ukončily období studené války, prohlásil, že byl často svědkem vyslovení závazku USA a evropských mocností o nerozšiřování NATO na východ. V televizním šotu potvrdil Attaliho slova Henri Kissinger, který byl hlavním vyjednavačem se SSSR, podle něho se USA k tomu zavázaly, ale nikdy to prý nebylo písemně. Toto nejperverznější pojetí politiky by mělo být varováním všem národům ve světě, Čína by měla postupovat úplně stejně, protože perfidita západního světa je bez hranic. Před časem jsme slyšeli neomalené doznání Merkelové a Hollanda o podvodu s Minskými dohodami. NATO se přes závazky USA rozšířilo na východ a v obsesívním fanatismu podobných pseudopravd Kissingerova typu je rozbuškou nejhorších krizí.  

          Švédsko se během pár dní stane členem  NATO, komu to vylepší bezpečnost? Celé Baltské moře a Finský záliv budou mít lodi NATO pod kontrolou, ruské lodě kotvící v Petrohradu se stanou cizinci v okolí vlastních přístavů. Toto má být racionální normou v mezinárodním životě a podobné normy se aplikují v ruských periferních oblastech řadu desetiletí. Jaká asi může být racionální odpověď Rusů na tuto politiku? Švédsko se po porážce na Poltavě od Petra Velikého mocensky zbezvýznamnilo a stalo se neutrálním, nikdy mu od Ruska nic nehrozilo a vztahy mezi oběma zeměmi byly korektní. Důvodem vstupu do NATO spíš než reálná hrozba, je fiktivní propagandistická hrozba, která ovládla masy bez mínění, protože veřejné mínění znamená v každém případě mínění, tzn. vybrušování alternativních názorů ve společnosti až se ustaví jistá názorová hladina, kterou nazveme veřejným míněním. V tomto případě jde o propagandistickou uzurpaci mediálního prostoru v Evropě a zmasovění propagandistického stanoviska. Masové pokrytectví i v dalších případech, např. americká strana ujistila ve Vilniusu své satelity, že dostala ujištění ukrajinské strany, že nebezpečná kazetová munice nebude použita proti Rusům, většina přítomných zemích přitom podepsala v roce 2008 v Oslo dohodu o zákazu tohoto typu munice, americké ujištění přijaly, reálně nikdy nebude platit, ale v duchovním  prostoru fiktivní reality amerických satelitů to není zajímavé nebo vůbec zmiňované.
         V časech unifikovaného mainstreamového názoru na vše, včetně tak nebezpečné záležitosti jako je ukrajinská válka, kdy by ratio bez okras a pověr mělo mít centrální místo v našem souzení, panuje demagogie, která si občas dělá punc na vědeckost svých názorových pověr. Znali jsme stalinskou vědu, nebo ještě horší vědu německých vědců u bran koncentráků, která měla oporu  i u věhlasných filozofů a teologů.  Pokoušet se očima specializované vědy postihnout dějinné procesy si může dovolit jen pár koryfejů a ti už dnes nežijí, možná Noam Chomski a ten vidí v NATO ztělesnění satana. Jung viděl v druhé světové válce průlom černých sil kosmického podvědomí do lidské sféry, došlo k tomu v důsledku ďábelské pýchy člověka, který se opil vědomím vlastní moci nad přírodou a pokusil se vzdálit prozřetelnost se svého života. Velký vědec dovozoval ze své teorie  jenom to jediné, na co má věda právo, mravní apel na člověka. Bývalý prezident mezinárodní asociace analytické psychologie Luigi Zoja explikuje svoje náhledy v sobotním Il Sussidario, profesor je ozdoben tituly a cenami mainstreamové vědy. Profesor v úvodu cituje Nietzscheho: případy šílenství jsou výjimečnými jevy, ale pokud postihnou masy, stanou se dominantními. Zoja to dokumentuje na entuziasmu, který ovládl počátkem první světové války evropské masy, a to podle něho byla rozbuška vedoucí k příštím hrůzám. Zojovo tvrzení neodpovídá realitě, v hlavních městech válčících zemí se projevoval politicky organizovaný a manipulovaný entuziasmus, nešlo o spontánní masové hnutí. Podle profesora je člověk vystaven masovým mentální deformacím, ovšem i toto tvrzení pokud se použije jako politický argument je banálním. Člověk žije mezi lidmi, má tendenci se ztotožňovat s jejich náhledy a podléhá vnějším vlivům, masový entuziasmus měl většinou pozitivní aspekty, v lidské evoluci je to zcela přirozené, pokud by to měla být masová mentální deformace, pak celá evoluční cesta od opice k člověku je deformovaná. Největší zločiny proti židům páchali malí nebo velcí úředníci typu Eichmanna, kteří plnili svou povinnosti, nelze říct, že byli vedeni masovou psychózou.
        V zemích NATO se dá pozorovat unifikovaný masový názor na Rusko a jeho lídry, masový v tom smyslu, že nepřipouští racionální debatu a je tedy patologický. Pokud by profesor Zoja chtěl někde vidět mentální deformaci, pak je to v tomto případě, dokonce i v nuancích jeho konstrukcí o dominanci.  Profesor Zoja mentální deformaci vidí v Kremlu, píše, že mezi zdejšími šílenými je velký potenciál ještě k většímu šílenství. Spíš se něco takového rýsovalo ve Vilniusu,  kroky ruského prezidenta řídí řadu let chladná racionalita, která nic neskrývá, ale na zasedáních NATO nevíme s jakou další ďábelskou iracionalitou tam někdo přijde. Co bude po kazetových zbraní, které další tanky, rakety, nebo atomové granáty. Putinovu důslednou racionalitu potvrdil v televizním videu i Kissinger, uvedl, že s Putinem diskutoval ještě když pracoval v Petrohradu a jeho racionální důslednost se mu zdála (pro USA) nebezpečnou. Na ruské straně nepozorujeme žádné davové pro-válečné šílenství nebo nadšení, profesor Zoja se spletl v adrese, s entuziasmem se válčí v české televizi. Profesor píše, že úžasný pokrok komunikačních prostředků otevřel velmi efektivní nástroje pro zjednodušené a primitivní myšlení a proto se dnes rozšířil populismus, který bojuje s fiktivním nepřítelem. Rusové jsou však chudými příbuznými v používání těchto nástrojů, a Američané klíčovými manipulátory. Podle profesora neschopnost vidět své chyby a zlo znamená paranoiu, myslí tím kremelskou věrchušku, ovšem hlavní zlo, které si věrchuška chybou způsobila, byla důvěra americkým a západoevropským závazkům.
       Profesorovi, který osobně zná ukrajinskou realitu, vychází, že Zelenský znamená velký pozitivní obrat na ukrajinské cestě k demokracii a občanské společnosti. Rusko prý stále vězí ve staletích autokracie, v devadesátých letech se tu objevovaly jisté náznaky demokracie, ale nevydrželo to dlouho.  Psychoanalytik Zoja by měl zůstat u kabinetních analýz své nemocné klientely a nepokoušet se psychoanalytické metody aplikovat v politice nebo v masové komunikaci, i v těchto oblastech existují odborníci. Pro Freuda bylo klíčovým obnovení přirozené rovnováhy v lidské duši, politické systémy, která by Zoja v Rusku a na Ukrajině rouboval nejsou vůbec přirozené. 

Žádné komentáře: