pondělí 27. června 2022

kalifa byzance fiala

Kalifa, Byzanc a Fiala

Každou neděli ráno  mezi devátou a desátou jde na řeckém RadioSkai pořad "Horizonty historie", hodinu debatují velké řecké kapacity na dané historické  téma, samozřejmě z nekonečné hlubiny řecké historie, ostatní není tak zajímavé. Včera o byzantské diplomacii. Bez sofistikované diplomacie by Byzanc nemohla tisíc let existovat, Byzanc dlouhá staletí, která byla pro Evropu kritická, tvořila bariéru pronikání islámu do Evropy, kromě armády se na tom podílela i diplomatická obratnost. Podle profesorů v pořadu, bagdádský kalifa tituloval byzantského basilea bratře, pro západoevropské panovníky používal terminus psi. Byzanc neváhala platit tribut, aby se vyhnula válce, např. Hunům a nakonec je pacifikovala. Profesoři byzantské historie, i když třeba neinklinují k Putinovi, nemohou zamaskovat civilizační sympatii k Rusku, a to i k předkřesťanskému Rusku, byzantská diplomacie dokázala otevřít ruský prostor své civilizaci a došlo k historicky významné duchovní výměně. Obvykle se historický potenciál země nebo impéria vyčerpá a buď se rozpadne nebo navždy zfeláhovatí. Historický potenciál Byzance se nevyčerpal, byl násilně likvidován, ne Turky, jak se běžně soudí, ale západními psy, kteří rvali z tohoto úžasného útvaru, co mohli a druhým faktorem byla degenerovaná elitní kasta, velmi podobná té dnešní, která se přestala ztotožňovat se státem a sledovala jen své úzké zájmy.

        V konfrontaci s byzantskými diplomatickými principy, v čí zájmech asi pracuje  česká diplomacie a jací experti ji vůbec řídí? Historik Truchačev v dlouhém článku ve Vzgladu píše o české oficiální politice k Rusku. Podle historika české předsednictví EU vyvolá stejnou protiruskou hysterii v EU jako před pár lety litevské, historik nepovažuje tyto dvě země za normální. V článku bilancuje  dlouhou řadu českých oficiálních prohlášení, protiruských bojkotů a jasných urážek ruského etnika. Rusko-české vztahy dospěly do nulového bodu, český předseda vlády naznal, že Rusko musí poznat co je izolace a ponížení, musí skončit na kolenou. Podle historika, ve Fialově hlavě je Rusko aziatskou despocií, která slyší jen na sílu. Ještě před zahájením ukrajinské operace TOP09 měla jedním ze svých cílů svržení moci v Rusku. Věta o tom, že o Česku si nesmí Rusko dělat žádné iluze, vyvolává v Čechovi mrazení v zádech. Podle historika seznam hrubých antiruských prohlášení a akcí nebere konce. Nedá se předpokládat, že by tito lidé nevyužili možnosti, aby za českého předsednictví EU o sobě nedali slyšet. Lipavský prohlásil, že prioritou jeho vlády bude urychlené členství Ukrajiny v EU a bojkot ruské ropy. Historik Truchačev píše, že s předsednictvím této země, Evropanům nuda nebude. S jednou z největších inflací v Evropě a s perspektivou studených kamen v zimě,  se v Čechách určitě nebudeme nudit. Hřát nás může vědomí, že z nás česká diplomacie udělala největší ruské nepřátele v Evropě. Jaká čest pro stát být jako největší nepřítel  první na mušce ruských raket.
       

Žádné komentáře: