sobota 1. ledna 2022

pace mir eu

Dlouhý mír?

Evropská unie garantovala Evropě sedmdesát let bez válek, tato dlouhé roky opakující se floskule znamená vrcholné myšlenkové vzepětí evropskounijních elit, které Gasset nezval dav bez kultury. Kupodivu floskule se opakuje i dnes, i když EU ideologie a politika rozpoltily nesmiřitelným způsobem evropské země, vzájemná nenávist ve společnosti je hlubší než se dá vyčíst z análů středověkých náboženských válek v Evropě. EU potencovala krvavou válku na Balkáně, převrat na Ukrajině a spolupodílí se s USA na poloválečném stavu s Ruskem, téměř vítězství jakési germánsko-hitlerovské vize, po nekonečných konzumních rozkoších, rozkoš z rychlého konce všeho pod třeskem atomové bomby. Přesto všechno sedmdesáti lety bez válek se stále argumentuje. Článek bývalého předsedy Evropské komise Maria Montiho v Corriere o suverenitě evropských zemí udiví totální neschopností reflektovat realitu, evropská integrace podle Montiho zajistila dlouhý mír a evropské země nalezly nejoptimálnější způsob koexistování...  OyGasset předpověděl tento typ elit, "spokojeni sami se sebou, jakoby na světě neexistovali než oni a jim podobní, žvanění, prázdné mozky, jedna doktrína a triumf násilí, tyto elity znají jediný způsob jednání - lynč..".

        Mír neznamená jen nepřítomnost války, ale taky přirozený rozvoj a blaho člověka, Evropská unie šla úplně opačným směrem. EU nejenže negarantovala mír, ale nastolila enormní ekonomickou diskriminaci vycházející z neoliberalismu a téměř do vymizení oslabila přirozené demokratické struktury evropských zemí, zablokovala jejich možnosti na ekonomickém trhu, jen národní ekonomické regulace by mohly zvrátit převahu trhu nad demokratickou logikou a sociální spravedlností. Prokázalo se, že Evropská unie je první příčinou ekonomického úpadku členských zemí, někde velmi již velmi patrného, jinde pomalu nastupujícího. Jak chápat tento mír? V situaci, kdy jedna země hraje hegemonní roli nad ostatními, se nedá mluvit o míru. Členská země nemůže jednat v ekonomice a v sociální sféře podle svých zájmů, nebo jak se vyjevilo minulý rok, ani v souladu s vlastní ústavou. Jsme svědky nejbezohlednější ekonomické soutěže maskované dotačními almužnami, za posledních dvacet let nikdy nedošlo k ekonomickému posunu v některé členské zemi, který by ji vynesl nahoru a změnil pořadí ekonomické výkonnosti zemí. Nic jiného nemůže dokázat tvrzení o spravedlivém soutěžení zemí, naopak EU zablokovala přirozenou konkurenci zemí. Stejně talentované země s levnou a kvalitní pracovní silou by ve spravedlivém ekonomickém soutěžení musely rychle předstihnout země drahé pracovní síly. Evropská unie není garantem míru, ani ekonomického rozvoje. Evropská unie se nenarodila proto, aby zaručovala mír, ale aby potvrdila germánskou nadvládu nad Evropou a nadvládu finančního kapitálu nad demokraciemi. Pokud chce někdo bojovat za mír, na prvním místě musí usilovat o zničení Evropské unie, pak bude možné budovat Evropu suverénních demokratických států!

1 komentář:

JZ řekl(a)...

Velmi výstižně napsané !