pondělí 7. září 2020

turbokapitalismus trump

Turbokapitalismus

Nixon dekretem 15. srpna 1971 zrušil zlaté krytí dolaru, nastavil tím parametry dnešnímu finančnímu systému, profesor Eberhard Hamer píše na pravicovém serveru pi-news, že Donald Trump dekretem z 8. srpna otevřel cestu novému finančnímu systému, prezident na půl roku zrušil zdanění všech příjmů pod 100 000 dolarů. Podle profesora toto rozhodnutí bude mít velké důsledky. V evropské a americké ekonomice se rozdávají stovky miliard ve velkém, v bývalých epochách se něco podobného dělo po vítězné válce, kdy vítěz rozdal kořist, Alexandr pustil do oběhu stovky tun zlata, které našel v královských palácích v Persepolis, západní státy čelí všemu možnému a nemožnému jenom ne vítězné válce a kořist taky není. Profesorova úvaha osvětluje, kam to povede.

     Doposavad fungoval světový finanční systém tím způsobem, že státy, banky a koncerny se mohly nelimitovaně zadlužit a centrální banky ex nihilo vytvořily miliony, pak miliardy a dnes už biliony. Tyto finance se rozdělovaly podle dobrozdání syndikátů finančníků a podle Sorosovy moudrosti se nikdy nevracely, šlo o věčné půjčky. Úroky, stejně tak náklady na státní aparát a náklady na přerozdělování, nemuseli platit finanční spekulanti a miliardáři (stejně jako nejnižší třída, která dostane z přerozdělování víc než odvede). 80% daní a sociálních výdajů jde z malých podniků a od zaměstnanců, oni jsou v našem kapitalistickém systému vykořisťovaní. Tito pilní tvůrci hodnot musí platit úroky, amortizaci, státní zadlužení a přerozdělování. Situace se změnila v tom smyslu, že nelimitovaná tvorba peněz nemusí počítat se zpětným placením, úrok klesl k nule, protože už jednoprocentní nárůst úroku by dovedl Francii, Itálii a Španělsko do státního bankrotu. Závěrečná hra kapitalismu znamená tedy tvorbu peněz, nelimitované zadlužení, finanční spekulace a výprodej hodnot, pokud ještě vůbec lidé hodlají přijímat bezcenné peníze.
      Je svým způsobem přirozené, že Trump nechce zdaňovat nižší a střední příjem. Nepotřebuje tyto daně, od zkorumpovaného FED (centrální banka) dostane pro státní financování jakoukoliv sumu (už dostal 2 biliony) a pokusí se oživit postkoronavirovou konjunkturu. Nixonovo zrušení zlatého krytí dolaru mělo dalekosáhlé konsekvence pro celý svět, osvobodilo peníze od hodnotového ekvivalentu a vedlo k padesátinásobnému nárůstu množství peněz a čtyřicetinásobnému nárůstu ceny zlata. Podobně konec daně z příjmu nižších a středních kategorií znamená konec obohacování státních a privátních financí vykořisťováním práce. Znamená to začátek nového světového finančního systému, v kterém kapitál nežije z práce a státy nezdaňují lepší výkon. Údajně kvůli koronavirové krizi, ale ve skutečnosti kvůli již začínajícímu poklesu světového hospodářství, jsou miliony Američanů bez práce a neví, jak zaplatit nájem a obživu, Trump v této situaci zavedl tzv. základní příjem, každý Američan má od státu dostat 400 dolarů. Prezident neřekl z čeho se to bude financovat, ale pro nižší vrstvy a část střední třídy nastolil tímto aktem jisté vyrovnání – totiž finanční průmysl se též bez výkonu prostřednictvím tvorby peněz, kredity a nelimitovanými spekulacemi obohacuje. Zuřivý odpor proti tomuto Trumpovu dekretu přichází hlavně ze světa vysokých financí.
      Na rozdíl od socialistů, kteří si pro sebe a své příznivce vynutí blahobyt přerozdělováním, což znamená plundrování a vykořisťování tvrdě pracujících, Trump stejně jako velké finance, vytvořil peníze ex nihilo, ale nikomu je nesebral. Jeho přerozdělení jde všemi směry a v tomto smyslu je spravedlivé.
Nový finanční řád má vnější i vnitřní rizika. Stát může teoreticky žádat od centrální banky o neomezené finance, finanční systém funguje jako zaopatření obyvatelstva. Do té doby dokud je tu zboží, může být obyvatelstvo zaopatřeno penězi i zbožím. Inflace není problém, dá se ní bojovat prostředky, které jsou známé z nacismu nebo z období reálného socialismu. Jak dlouho to může vydržet?
      Z vnějšího pohledu bude americký dolar Trumpovým programem rychle oslabovat, krátkodobě to pomůže americkému exportu, ale už střednědobě to může vést ke kolapsu dolarového imperialismu, na němž je postavená moc finanční oligarchie, která si miliardami kupuje mezinárodní vliv a může tak ovládnout podniky i státy. V okamžiku, kdy je dolar bezcenný, je konec s jejím vlivem a mocí. Jeden komentátor definoval Trumpův kurs jako „konečný úder mezinárodní kabale oligarchie“, proto musí Trump nevyhnutelně zmizet z prezidentského úřadu. Trump otevřel společenský salon pro „život bez zdanění příjmu“, další státy budou následovat, tj. ukončí to vykořisťování výkonných lidí a střední třídy. Koronavirová pomoc EU začala se stovkami miliard pro státní korupci a pro sociální opatření: peníze generované buď z ničeho nebo z půjček bez splácení.


 

Žádné komentáře: