sobota 24. srpna 2019

vylidnit zalidnit

Vylidnit a zalidnit

Úprkem  do evropskounijní budoucnosti, která začíná mít konkrétnější tvar, víc než si myslíme. Kýmsi chtěná, a téměř samovolně se proměňuje ve skutečnost. Evropská periferie je v pohybu a jakoby božský hybatel z neznámých důvodů potřeboval k dalším záměrům národní tabula rasa v Evropě. Rumunsko, Bulharsko, Balt, Řecko, Itálie, se vylidňují, mladí úprkem do Německa, Austrálie, a kam se dá. Německému průmyslu a správě německých kanálů a stok se nedostává pracovní síly, dveře jsou otevřené pro hochqualifiezierte z východní Evropy a z jihu. Na karlovarském pracovním úřadě visí plakáty německých pracovních úřadů s finančně zajímavější nabídkou pro mladé a kvalifikované než hákovat za českou mzdu pro Čechy. Extra morální příklad evropskounijní solidarity, chybí řemeslníci i zubaři - ve Weidenu zuby spraví český zubař, ani to nebude bolet a drahé též není.
       V Rumunsku už doslovně zmizela spousta dědin, všichni do Německa, připomíná to situaci v šestnáctém století ve Španělsku, kdo něco uměl, utekl za zlatem do jižní Ameriky. Nepřineslo to blahobyt ani Španělsku, ani jižní Americe. Evropskounijní perverze nedovolí program přenosu německé průmyslové koncentrace do periferních zemí, kde není práce, ani finanční prostředky k investicím, paradoxně Němci ukradnou i zemědělskou výrobu tradičně zemědělským balkánským národům. Vládnoucí evropskounijní politikou, která je bezostyšně diktována Německem, je dnes už málo skrývaná politika otevřené loupeže  výrobních prostředků a kvalifikované pracovní síly a vylidnění periferních zemí.
      Každý rok opustí Itálii 300 000 mladých lidí. To má být normální. Mimo rozlišovací schopnost Jourové, Merkelové, Junckera, Leyenové a spol., v jejich optice je bohatě nahradí mladí muslimové z černého kontinentu. Itálie v prvoplánovém odhadu průmyslové komory ztrácí každý rok 14 miliard eur lidského kapitálu. Je to hrozná informace, kterou ovšem mainstreamová média nechají bez povšimnutí. Je to hrozná zpráva i pro Českou Republiku, i kdyby Evropská unie neexistovala, bylo by tomu tak, jsme civilizačně spřaženi s touto zemí, v sedmnáctém století stavělo barokní Prahu víc než 6000 Italů, odtud velký podíl románských genů na průměrném českém genu. Pokud zohledníme tehdejší počty obyvatel, je jasné, že dnešní kosmopolitismus ve srovnání s tehdejším, je blábolem, který má pouze politickou kulisu.  Češi to vesměs takto podvědomě cítí. Je záhadou proč do Bruselu posílají do velmi důležitých komisařských postů ty duchovně nejubožejší.
       Bruselští komisaři a mainstreamová média, kde česká televize je téměř extrémní, to vydávají za důkaz něčeho pozitivního, má to být mobilita mladých, globalizace, poznání atd. Malý myšlenkový experiment: pokud by se padesát tisíc stále mladých třicátníků po několikaletém poznávacím pobytu v zahraničí dnes vrátilo do mateřské země, např. do Rumunska, Itálie, Řecka, znamenalo by to katastrofu pro místní pracovní úřady, skončili by i s celou zahraniční zkušeností na sociální podpoře.
      Je zřejmé, že čím větší  ekonomická, kulturní a antropologická pauperizace národů, tím je národ snazší kořistí pro bruselskou byrokracii, tím snáz se zrealizuje hlavní jejich zadání, přesun muslimské Afriky do Evropy. V evropských zemích, z kterých mladí Evropané masově prchají, nikdo neprotestuje, vepsalo se to do mentality společnosti, evropskounijní režim vsugeroval nebo politicky znormalizoval tuto perverzi. Je to přece globalizace. Stejné je to v Česku, kde naštěstí tento jev nemá masový charakter. V podstatě se jedná o zločin proti mladým, který vědomě, nevědomě páchají dospělí. Nikde nemůže mít mladý člověk lepší růstové možnosti než v národě v kterém se narodil, kterým je obklopen a který by měl hýčkat jeho růst.
      V EU největší emigraci mladých čelí Rumunsko. Před lety se zdálo, jak jsou přínosné peníze, které Rumuni zaměstnaní v zahraničí posílají do země. Dnes se ukazuje, že peníze, kde není lidský kapitál, k ničemu nejsou. Víc než jedna pětina pracovní síly v posledních letech emigrovala. V sousedním Bulharsku je to ještě horší. Nikde na světě neklesl v posledních letech tak významně počet obyvatel jako právě v Bulharsku. Např. v 2014 pracovalo 14 000 rumunských lékařů v zahraničí, je to třetina všech rumunských lékařů. Evropskounijním lži lákadlům a silné propagandě je v posledním čase vystaveno Srbsko, důsledek:  pětina všech obyvatel, a jde vesměs o mladé, chce podle průzkumů zemi opustit. Podle statistik OECD Německo bere víc imigrantů než Spojené státy.
       Přímá i nepřímá evropskounijní propaganda: všichni do Německa, z Řecka tam každý rok prchají statisíce, s tímto jevem bojuje i Maďarsko. Z Lotyšska za dvacet let odešla třetina obyvatel ze země, v normální terminologii se tomu říká národní genocida. V těchto zemích chybí lékaři, chybí učitelé, zavírají se mateřské školky, nestaví se, chybí stavební zaměstnanci všech profesí, nechybí pouze Evropskou unií posedlí politici.  


Žádné komentáře: