pátek 18. ledna 2019

bloomberg prognoza

Prognóza

Italský informační server scenari-economici píše, že globální ekonomická recese se přiblížila, všechny signály tomu nasvědčují. Boj o cla mezi Čínou a USA, v eurozóně bude mít dopad na spotřebu konec programu centrální banky  Quantitative Easing. Celková světová spotřeba klesne. Očekává se snížení množství oběživa s dopadem na spotřebu, mzdy a investice. Podle scenari-economici je Evropa ze všech klíčových hráčů na novou situaci nejméně připravena. 28 unijních států dobře nevyužilo období ekonomické konjunktury. Ekonomický růst v Evropě zdaleka nedosahoval růstu USA a východoasijských zemí. Pokud se Číně a USA podařilo rychle překonat krizové trauma 2008, Evropa prožívá permanentní návrat viděného.
      Dnes to vypadá tak, že Německo stáhne ostatní Evropu do recese. Včera věnovaly ekonomické noviny Bloomberg dlouhý článek evropské budoucnosti. Podle novin je to především Německo, které se neukázalo na výši své centrální pozice, kterou v Unii zastává. Německo dlouhé roky akumuluje gigantický obchodní převis a na druhé straně jižní země Unie ekonomicky skomírají. Historik ekonomie Charles Kindleberger napsal, že ekonomický hegemon dělá krátkodobé finanční oběti, aby pomohl jiným zemím, věří, že prosperita jiných bude i jeho prosperitou.
   Merkelová selhala v klíčovém problému celé eurozóny - hlubší finanční integraci. Integrovat se v tomto smyslu s Francií a dalšími jižními zeměmi, z toho mají Němci všech politických orientací hrůzu. Krátkozraká německá politika podle Bloomberga povede k tomu, že Německo samotné bude na straně ztrátových na světovém ekonomickém kolbišti, obzvlášť, co se týče rozvoje a výzkumu, v tomto směru zaostává celá Evropa i když mainstreamová média sugerují opak. V roce 2010 Merkelová slíbovala investice do vzdělání a výzkumu. Neuspěla, v PISA studiích, srovnávajících kvalitu školských systému, Německo moc neprosperuje.
     Podle Bloomberga mezi 15 nejvíc citovanými univerzitami ve vědě a výzkumu se nenachází žádná evropská instituce, tento elitní seznam je pravděpodobně nejobjektivnějším hodnocením kvality vědeckých pracovišť.
     Německý automobilový průmysl dlouhé roky táhl německou ekonomiku i satelitní země, německý věhlas byl založen na kvalitě a stylu. Pravděpodobně tomu zvoní hrana. Američtí a evropští regulátoři přistihli německé firmy při podvodech s emisními standardy. Budoucnost patří elektromobilům, němečtí producenti jsou hluboce spřaženi se starými technologiemi. Pokud se prokáže tato hypotéza, pak němečtí producenti a jejich dodavatelé budou čelit krizi nebývalých rozměrů.  
    Německé banky tradičně sloužily malým a středně velkým podnikům, banky trpěly chronicky nízkou výtěžností - obzvlášť patrné v síti poloveřejných Sparkassen a Landesbank, obvykle tyto instituce patří obcím nebo zemským vládám. V roce 2001 naznala Evropská komise, že Landesbanky jsou finančně zvýhodňovány v rozporu s evropskými regulemi. V okamžiku, kdy tyto finanční instituce ztratily přístup k podporám, začaly podnikat na americkém trhu s rizikovými hypotékami a jak se dalo očekávat, finančně vykrvácely.
      Dnešním největším německým finančním problémem je Deutsche Bank, její akcie je desetinová ve srovnání s rokem 2007. V posledních letech američtí a britští bankovní regulátoři banku pokutovali stamilionovými pokutami, z důvodů nekorektního chování a podezření na praní peněz. Tento byznys model je evidentně v krizi, velikost banky a její systémové vazby jsou obrovskou zátěží pro současnou německou vládu. 
      Boom německého exportu se přičítá Schröderově reformě pracovního trhu, reforma byla vydávána za extra moderní přístup k ekonomii, zaměstnanec se stal lehce nahraditelným, může být rychle a snadno propuštěn. Zdánlivě dynamické z hlediska podnikatele a výroby. Z dlouhodobého pohledu tomu tak není, vede to ke ztrátě stimulů investovat do pracovní síly a do lidského kapitálu, na čemž spočívala síla tradičního německého malého podnikání.     
      Mezi prvními 25 společnostmi podle počtu patentů a vynálezů registrovaných v USA, nenajdeme žádnou německou (ani evropskou) firmu. Globální technologický leadership patří USA, Číně, jižní Korei. Lepší situace není ani v evropském patentovém úřadě, Čína předstihla všechny ostatní. Slabá inklinace k investicím do nových technologií není pouze německou chorobou, ale celoevropskou. Podle posledního Digital Evolution Index, v Evropě je Británie digitálně progresívnější než ostatní, nyní se definitivně vzdálí od Bruselu.
      V období recese mají investice tendenci preferovat země, které včas modernizovaly produkční síť, Evropa riskuje, že mezi tyto země nebude patřit. Žurnalista v Bloomberg píše, že Německo se nachází v posledním stádiu globální prominence, země se nevědomky posouvá mezi druhořadé. Kam se pak posunou němečtí sateliti není jasné?


Žádné komentáře: