sobota 29. září 2018

izrael nemecko

Židé v dnešním Německu

V Haolam píše Nathan Warszawski. Arye Sharuz narozen v Gottingen, vyrůstal v Berlíně, jeho rodiče uprchli z Iránu. Od 15let žije v Izraeli, kde dělá mluvčího vlády. Dnes je mu 40let. Ve své knize „Nový německý antisemita (vydalo Hentrich und Hentrich Verlag Berlin, 16.90 €)“ se pokouší odpovědět na otázku, zda-li dnes patří Židé do Německa. Vychází ze svých zkušeností. Kniha je jednoduše geniální nebo napsaná geniálně jednoduchým způsobem. Řada náhodně, ale vypovídajícím způsobem, vybraných případů.
      V Německu pouze Kurdové, jako etnikum, jsou připraveni protestovat proti ostatním muslimům, pokud se jedná o závažná politická a společenská nedopatření. Ostatní muslimové z falešné solidarity mlčí. 
      90% novinových článků v Německu jsou napsány s negativním pohledem na Izrael. Pouze každý desátý německý žurnalista reportuje o Izraeli neutrálně nebo objektivně.
       Anglické vydání levicově liberálního izraelského deníku Ha-aretz jsou nejoblíbenější noviny německých žurnalistů. Ha-aretz nezobrazuje izraelskou realitu, ale píše pro vlivné manipulátory veřejného mínění, co si přejí, aby se psalo. Tvrzení z Ha-aretz jsou šířena bez přezkoumání. Tak se Ha-aretz podílí na štvanici proti Izraeli a plodí nenávist proti Židům a Izraeli. Jenom velmi málo lidí v Izraeli Ha-aretz čte.
      Antisemitismus nevychází z fakt, tak jak jej implementují německé noviny do mozku čtenářů. Levicové rčení: „Žádný člověk není ilegál, pokud zrovna není Žid nebo dítě osadníků (na západním břehu).“
     Neonacisté a islamisté se shodnou na protestech proti Izraeli a proti Židům v Německu. Pro jedny „Allah huakbar“, pro druhé „88“. Arabští míroví aktivisté mohou hlásat smrt Židům, aniž by ztratili status mírových. Turky vychovávají v Turecku i v Německu k nenávisti proti Židům.
     Němci rádi vzpomínají mrtvé Židy, s Izraelem a s živými Židy se nesolidarizují.
     Antisemity pozná člověk podle dvojí morálky. Mohou se v boji zabít arabští teroristé, aby se zachránili nevinní Židé? Jak vysoký může být poměr zabitých teroristů k Židům, aby se zdraví německé duše nenarušilo?
     Sharuzovo resumé: Německo je pro Židy bezpečnou zemí. Aby dospěl k tomuto poznání, musel Německo opustit. Židé se mohou spolehnout na jeho tvrzení, ale na vlastní nebezpečí.   


Žádné komentáře: