neděle 26. srpna 2018

klima al gore

Málo příjemná

I když jinak dobrá zpráva a podepsala se pod ní ve francouzském Causeur celá řada profesorských těžkých vah. Nepříjemná pravda pro evropskounijní byrokraty a eko-ušlechtilou mládež, oteplování planety se zpomaluje. Celkový proces oteplování měl i v minulém století velmi umírněný průběh a za posledních dvacet let, navzdory tomu, že emise CO2 se ztrojnásobily, se výrazně zpomalil.
    Profesory k sepsání proklamace o klimatické pravdě přiměl záměr francouzského národního shromáždění zakotvit v článku 1 ústavy zachování životního prostředí a boj proti klimatickým změnám. Vědci se postavili proti tomuto ideologickému nesmyslu, uvedli pár jasných fakt, která evropskounijní mainstream z neznámých důvodů zastírá. 
    Třicet let se nám vtlouká do hlavy náboženství o oteplování planety způsobené lidskými emisemi kysličníku uhličitého. Každá meteorologická událost je spojovány s touto údajnou hrozbou, za cenu demagogického přehánění, které by lehce vyšlo na povrch, pokud by jeho kontext nebyl tak tragický. Tak uragán Irma, který ideologicky přesvědčení vědci bez diskuze vydávali za potvrzení lidské viny, nebyl statisticky nic mimořádného v delší časové řadě podobných událostí.
     Hladiny oceánu, teplota, sucho, záplavy, extrémní události, stav ledovců... Údaje o stavu planety jsou nedávného data a je jich mnoho. Je snadný konjunkturální alarmismus nad „hladinou nikdy předtím nedosaženou“. Údaje samotné ukazují, že nežijeme v klimaticky mimořádné době, pokud zohledníme staletí a tisíciletí.
    Prognózy Al Gora. Posledních dvacet let se oteplování výrazně zpomalilo, navzdor modelovaným prognózám a trojnásobnému zvednutí úrovně kysličníku uhličitého v posledních padesáti letech. V roce 2015 zcela přirozený fenomén El Nino, jehož oteplovací energie se již rozptýlila, byl jedním z posledních případů, který umožnil evropskounijním lichvářům se strachem kšeftovat ve velkém s globální teplotou. Al Gore, když přebíral v 2007 Nobelovu cenu prohlásil, že do deseti let roztají arktické ledovce, v září 2017 se prováděla podrobná inventura ledovců, rozloha 4.6 milionů km2, potvrzující klimatické stabilizační tendence.
     Satelitní analýzy publikované v 2016 potvrdily důležitý fakt, naše planeta je čím dál víc zelenější vegetací, a to v důsledku nárůstu CO2 v atmosféře. Vegetace v posledních 30letech kolonizovala dalších 18 milionů km2, rovná se to dvojnásobku Sahary. Úžasná zpráva, ale nic nečekaného, je známo, že fotosyntéza potřebuje CO2 . 
    Klima se vždycky měnilo, nejrozumnější klimatickou politikou vždy byla politika prosté adaptace. Řešení navrhovaná dominující evropskounijní ortodoxií mají jedno společné, faraonické náklady, ekonomickou aberaci a tristní paradox - zničující důsledky pro životní prostředí. V Austrálii energetická politika nových energií vedla v poslední době k několika kolapsům. V Německu je energie dvakrát dražší než je evropský průměr a emise CO2  na obyvatele jsou dvakrát tak vysoké než je průměr. Entuziasmus pro energetickou transformaci je silně ideologizován a postrádá racionalitu.  
    Ambice politických klimatologů se nenaplnily. Čím dál dražší úsilí Evropské unie ohledně klimatického plánu (20% rozpočtu EU v letech 2014-2020) bude mít směšný dopad. Země jako Čína, která emituje víc než EU a USA dohromady, utopí jakékoliv EU úsilí. Čína se na pařížských jednáních zavázala, že od roku 2030 začne zpomalovat nárůst svých emisí?!
    Profesoři v dokumentu píší, že údajný konsensus v klimatických otázkách má daleko k vědě. Planeta čelí řadě skutečných problémů, aby si mohla dovolit zabývat se otázkami tak vědecky pochybnými jako jsou klimatické nesmysly.
   Francouzský občan musí mít velké obavy a úzkost z toho, že tak iracionální záležitost, jako jsou klimatické změny, dovedla komisi Národního shromáždění k návrhu tak důležité ústavní revize. Zakotvit tento nesmysl do prvního ústavního článku. Dokládá to panující konfuzi mezi vědou a politikou v otázce klimatu. Všichni rozumní se musí postavit proti této ústavní revizi. Ústava nemůže být služkou okamžiku. Interpelujme a přiveďme k rozumu legislativní moc, jinak budou ohrožena naše základní práva.    


Žádné komentáře: