neděle 29. dubna 2018

alarm sipep

Alarm v Bruselu a urychleně SIPEP (schema informační pomoci evropskounijnímu póvlu)

 „Manipulace veřejného mínění pomocí fakenews je vážnou hrozbou pro evropskounijní kohezi“, vyjádřil se jeden z politruků EU Julian King. Jejich bankovní konta a kohezi kasty má ohrožovat ruská vojenskoinformační doktrína. Proboha, i na EU smetiště by měla být brána, kde by propouštěli minimální IQ91 měřeno objektivními metodami. A je očividné, že by komisaři EU dál měli být výhradně vybíráni z Evropskou unií dlouhodobě diskriminovaných etnik - z Romů, Laponců, Vychodňarů, chorvatských Srbů, marseillských Arménu aj. - podstatně by to pozvedlo úroveň evropskounijní Komise, ta současná degenerovala a už nic nemůže mít horší parametry než tento diktátorský klan. 
      Rusko má podle Kinga mít dezinformaci ve štítu. EU bude bojovat s fakenews, s blbostí kingů zatím nikoliv. EU direktivami se pozvedne informační kvalita sociálních sítí, Komise už téměř nedělá nic jiného než pracuje na nové legislativě v tomto směru, tlačena volbami v příštím roce, zvítězit opět musí prafdaláska a ušlechtilost světlonosné Angely Merkelové.
     Komise urychleně vytvoří informbyro, které bude řídit všechny sociálně sítě v EU, sekretářky už dnes vypracovávají kodex dobrého chování a pro všechny bude závazný. Monitorovat se bude click-baiting, zredukuje se možnost targeting, close untrue profiling a další. Komise iniciuje vznik nezávislé evropské sítě ověřování fakt (tzv. TruthFactHouse), větší podpora novinám typu „kvalita na klíč“ a tzv. schema informační pomoci evropskounijnímu póvlu (SIPEP). Všechno se to urychlí, přichází rok evropskounijních voleb 2019. 

Žádné komentáře: