neděle 25. března 2018

van creveld izrael

 Martin van Creveld z Izraele

Izraelský vojenský historik na přednášce v Ares-Verlag ve Vídni. Nedávno publikoval knihu „Wir Weicheier“. Historik přednášel o alarmující ztrátě obranyschopnosti západních zemí, dočteme se v ef-magazínu.   Informaci začleníme do neuronové sítě do stejné kategorie jako informaci o výluce vlaků mezi Duchcovem a Oldřichovem.
Dobře vytrénovaný pavlovovský reflex evropskounijního psa - vyšší prioritu v neuro-síti dostanou plakáty s divadelně muzejní reklamou v Brně. Divadlo na Zelňáků naštudovalo Orwella, muzeum vytáhlo též něco z tohoto světového autora. Další programy brněnských komedošů podobné. Ušlechtilé bití na poplach. Proti komu? Nesmíme  přijít o žvanec svobody, kterou vybojovali v půl třetí odpoledne v listopadu pražští študáci a dovybojoval  ušlechtilý upír džezmen z výběru. Studujme izraelské historiky, osvětlí se mnohé. Ti brněnští komedoši a ušlechtilý džezmen jsou totiž v té evropskounijní farmě dobře zaplacenou součástí.  Z kategorie o výlukách vlaků přesuňme pro vlastní dobro van Crevelda do prioritnější polohy, faremní propaganda  komedošů má stejně daleko ke kultuře jako černohorská pivnice. 
     Van Creveld. Jak je možné, že národy, které dlouhá staletí vládly celým světem  (pouze Thajsko a Habeš jim unikly), nejsou schopny vést (úspěšně) jedinou válku. Od ztráty kolonií přes katastrofickou intervenci na Suezu, po vietnamskou válku až po fatální důsledky vojenských dobrodružství na Blízkém východě a v severní Africe. Řada důvodů! Zdětinštění západních společností, mládež se nikdy nestane dospělou. To jsou hlavní důvody. Kdo v sterilním prostředí dospěje, nikdy nepochopí, co to znamená zodpovědnost, za sebe, za druhé. Nikdy není schopen učinit riskantní rozhodnutí. Rozhodnutí volit boj je navýsost riskantním. Západnímu změkčilci to bude zatěžko.
    Van Creveld srovnává lidi narozené v Izraeli s příchozími Židy z Habeše. V Izraeli je zvykem šetřit mládež pokud možno co nejdéle. Děti Židů z Habeše mají v rámci rodiny větší volnost a menší ochranu. Pětileté dívky jsou schopny pečovat v nepřítomnosti rodičů o mladší sourozence. Jak nezávislé a odvážné je chování těchto dětí.
     Obvyklý argument, že se těmto dětem nedostane vzdělání, je chatrným, když si uvědomíte jejich kapacitu bránit se. Ve válce nejsou intelektuální kvality relevantní, důležitější je proříznout hrdlo nepříteli. Odhodlání a schopnost učinit něco takové se v západních společnostech vypařily. Problémem je i feminizace ozbrojených sil. Kde létají kulky, nemohou být přítomny ženy, domnívá se izraelský vojenský historik. Diskuze o tělesných rozdílech mezi mužem a ženou jsou k ničemu. Ve válkách – obzvlášť v asymetrických konfrontacích dnešní doby – fyzická síla a vytrvalost hrají velkou roli – a jednoduše v této situaci mají muži přednost. Kdo integruje ženy do bojových jednotek, pak z čistě  ideologických důvodů, podvazuje jejich schopnost bojovat. 
     V západních zemích má systematické znevažování povolání vojáka fatální dopad. Muzikant, který nemá rád své povolání, není dobrým muzikantem. Musí být hrdý na svoji práci. Vojákům se vsugerovává, že jejich povolání je nečisté.  Vycházky v uniformě se kromě Izraele nepovolují (v pomateném merkelandu a jinde), aby se vojáci nevystavovali nebezpečí. Ale to je přece podstatou jejich povolání, být vystaven nebezpečí. Jak můžete očekávat, že někdo komu zničíte vlastní sebedůvěru a hrdost na povolání, za vás v případě nebezpečí nasadí svůj život.
    V roce 216 pK, v boji u Cannes ztratily římské legie 80000 vojáků. První den bitvy na Sommě v létě 1916 ztratili Britové 20000 vojáků, utrpěli největší ztrátu v historii.  V obou případech nejsou známy psychologické důsledky. Vojenské střety od druhé světové války mají „lehčí“ charakter. Za deset let vietnamské války zahynulo „hrdinskou“ smrtí 55000 Američanů. Od té doby podstatně víc amerických vojáků padlo za oběť tzv. „posttraumatickému“ zatížení (PTBS) než střetem s opravdovým nepřítelem.
       Kdo se dnes vrátí z nějakého ozbrojeného konfliktu a netrpí PTBS je téměř podezřelý. Totiž může tak milovat vlastní zemi, že je ochoten pro to i zabíjet. To ovšem nesmí a nemůže nastat. Státem placená armáda psychologů a psychiatrů se o to postará. Vedou psychologickou válku proti vlastním vojákům, arzenál nového náboženství politické korektnosti a feminizování je obrovský. Třetina vynucených odchodů US důstojnického sboru na vrub sexuálními obtěžování. 
      Obrat od povinností k právům v armádě přináší neuvěřitelné problémy. Bez jasného ztotožnění se s povinností, nemůže voják existovat. V Británii pojem právo v armádě má třikrát tak větší význam než pojem povinnost. V Itálii osmkrát. Promítá se to do odpovídající slabé připravenosti bojovat.
    Podle van Crevelda nemají západní armády schopnost a vůli vůbec bojovat. Jak se mohou od dětských plenek feminizované dospělé děti postavit vysoce motivovanému nepříteli? Německý Bundeswehr není boje způsobilý. Van Creveld konsternoval publikum ve Vídni. Západ (merkelizovaná Evropská unie) akceptoval fakt, že primitivní afroasijské hordy ovládnou kontinent a to rychle, domnívá se izraelský historik. 


Žádné komentáře: