úterý 13. března 2018

pen fini bannon

Adio, národní fronto

Jean-Marie Le Pen je někým adorován, pro jiného je živým satanem. Ovšem málo kdo v současné Evropě oplývá politickou intuicí jeho formátu. V jedné větě lapidárně uchopí možnosti situace a už není co dodat. Je to tak a bude to tak. V interview v Il Giornale o francouzké Národní frontě a možnostech politiky vůbec.
Národní fronta se přejmenovala..
     RB (rassemblement national), je to politická sebevražda.
Nepřeháníte?
     Ne, Národní fronta záměrně zardoušena. Nebo je to záměr, který se ještě úplně nerealizoval. Kriminální gesto, přirozeně z politického pohledu.
Přejmenování má jisté aspirace.
    Je to směšné. Změna jména nevede k moci. Přejmenování znamená popření desítek let politického boje s francouzskou dekadencí a služby národu.
Proč to Marine udělala?
   Má ambice.
Je to legitimní. Je přece normální aspirovat na moc?
    Co to říkáte. Všichni aspirují na moc. Ale nikdy tam nedojdete přejmenováním politické strany. Naopak, věrnost se počítá, čest..
Marine zradila věrnost a čest?
    Ano, udělala to. Důkazem je též, že zakladatel a 40 let vůdce strany, byl vyloučen z nepodstatných důvodů ze strany.
Jméno je nepohodlné, jak řekla Marine, je to psychologická brzda.
    To všechno je paradoxní. Pokud pro tebe někdo nehlasuje, má proto své důvody. Je třeba ho přesvědčit. To nedocílíte změnou jména a zřeknutím se otce zakladatele.
Aspoň se vám to nové jméno zamlouvá? Pokud se ovšem vůbec bude používat, zdá se, že někdo je má již autorizováno.
     Nelíbí se mi. Používal jsem je jako volební etiketu ve starých časech, sledoval jsem tím širší alianci než pouze stranickou. Nikdy bych jím nenahradil jméno Front National.
Marine se chce otevřít spojenectvím. Co o tom soudíte?
    Vždy jsme to dělali a můžeme dělat. Za podmínky, že zůstaneme sami sebou, ale nikdy nemůžete vstupovat do spojenectví, které protiřečí vaší podstatě. Pak jde o fúzi.
Marine jde proti podstatě?
   Určitě, je to evidentní, i když její diskurs se podobá mému. A pak pozvala Bannona, kdysi radikálního Trumpova poradce. Marine svěřila národní kongres strany do rukou cizince.
Co soudíte o Trumpovi?
    Nevzešel ze systému, byl zvolen proti systému. Nechci se v tomto případě pokoušet o zahraničně politickou analýzu.
Vraťme se do Francie, může se Marine ještě stát francouzským prezidentem?
    Nevím, vím, že pokud bude pokračovat v cestě změn, nemá šanci. Nechtěl bych, aby šla cestou Gianfranco Fini.
Riskuje, že zmizí ze scény jako bývalý vůdce AN?
    Určitě ano.
Macron. Proč ho vůbec voliči upřednostnili?
    To se ptám já vás. Macron patří k systému. Byl funkcionářem, socialistickým ministrem. Co mám říct víc?
Může Národní fronta zvítězit? Vy ani Marine jste neuspěli.
   Ani mnozí jiní. Ve skutečnosti jsme zatím nezvítězili. A jsme svědky toho nejhoršího. Země jako je vaše se stále propadá k větší a větší hrůze.
Jakou hrůzu vidíte v Itálii?
   Masívní imigrační vlna, která z vás udělá menšinu ve vlastní zemi.
S těmito tématy přišla Lega Nord. Salvini bude vládnout?
    I když se mu to podaří, Itálie je už ohrožena. Itálie s porodností 1.3 dítěte na jednu ženu, se nachází v tragické situaci. Dramatická denatalita, hrůzná imigrace – explozívní mix. Nacházíte se geograficky v první linii. A vaše lodi se pohybují u libyjských břehů, aby zachraňovaly imigranty a dovážely je na Sicílii.   
Je něco čeho litujete? Některé výroky?
   Nechme toho. Uzavřeme to. Ve Francii se dál nic nesmí říkat, svoboda končí zde.      


Žádné komentáře: