pondělí 22. ledna 2018

woller zeman dublin

Strach ministra Wollera a Miloš Zeman

Saský ministr vnitra Ronald Woller z CDU předevčírem varoval před změnou azylového práva (tzv. dublinských dohod), jak plánuje Evropský parlament a Komise. Změna Dublinu vyvolá další masové imigrační přívaly do Saska (a brzy i do Česka). Zničí to společenský mír v zemi. Už nyní masová imigrace narušila principy sociálního systému a bezpečnosti občanů. Naštěstí pro ministra Wollera, pro Sasy (a samozřejmě i pro český stát)  prezident Zeman ve včerejší debatě prohlásil, že změnu současných dublinských azylových principů nepodepíše. Saský ministr může od včerejška klidně spát.
     Již zběžné čtení návrhu nového azylového práva z pera těch nejposedlejších  proimigračních fanatiků, vyvolává hrůzné mrazení. Výplody mozků evropskounijních politruků se mají stát zákonem. Zákonem v EU perverzi se stane to, co je v jejich očích politicky správné. Zřídka kdy si něco takové dovolili i stalinisté v padesátých letech.
    Azylový zákon, jak ho navrhují politruci, se podobá nabídce cestovních kanceláří, komfortní cesta do Evropy, zemi si vyberte podle chuti, cestu a rekreaci až do konce života vám zaplatí hostitel.
    Azylové právo, které bylo vždy spojeno se vznešenými termíny, jako boj za národní a občanskou svobodu, proti rasovému a náboženskému útlaku atd. proměnila Evropská unie v trapné nic, zesměšnila všechny Evropany a což je velmi významné, zesměšnila samotný boj individua za vyšší hodnoty. Evropská unie ponížila opravdové bojovníky za hodnoty o nichž mluví ženevská azylová konvence, buď v azylovém řízení Evropské unie azyl vůbec nedostanou, jak se často děje v Německu v případě blízkovýchodních křesťanů nebo se oni a jejich boj ztratí v proimigračním cirkuse. Pokud konvertita ke křesťanství z islámu přestál cestu z Lybie a muslimští spoluimigranti ho neutopili, nemá v německých azylheimech moc šancí, ředitel heimu ho práskne muslimskému osazenstvu a vše vyřešeno.
    V imigračních vlnách nejsou žádní bojovníci za svobodu, jde evidentně o anonymní homogenní masu stmelenou nenávistí k evropské kultuře a touhou po blahobytu, pokud by tato masa byli bojovníci za svobodu, pak by nikam nemuseli prchat, svobodu by dávno měli.
    Podle nových azylových propozic, imigrant nemusí žádat o azyl v první bezpečné zemi, tato klauzule byla prověřena staletou praxí, evropskounijní manipulátoři je zruší. Žádost o azyl mohou podávat i skupiny o 30 lidech. Evropskounijní ideologové tím chtějí říct, že tak, jak se v Africe nedaří ekonomii, tak se tam daří produkovat bojovníky za svobodu ve velkém.   

Žádné komentáře: