pondělí 10. července 2017

kypr ortodoxie turecko

Kyperská ortodoxie

Ve Frankfurter Allgemeine najdeme dojemnou reportáž o 180 kilometrové hranici na Kypru dělícími nepřátelská etnika. Snad to skončí jako v Berlíně, lká německý žurnalista, který chtěl sjet hranici na bicyklu. Je tak naivní od narození nebo proto, že je dobře zaplacen politickokorektním plátkem? Neskončí to jako v Berlíně,  čára dělí dva národy s antagonistickou historií a rozdílnými civilizačními vizemi. Dva národy s jinou budoucností a žádná federace.
   Téměř 40 let organizuje OSN, v posledních desetiletích s požehnáním EU, hovory o „jakémsi sjednocení“ Kypru.  Přes 40let jsou na 40% území ostrova turecká vojska v plném nasazení a okupují i kdysi výhradně řecké části ostrova kolem Famagusty a jinde. 18% Turků se má v plánech OSN a EU dělit federálním způsobem (v tomto případě polovičním) o moc s 80% Řeků. A turecka vojska odejdou... až budou chtít, tedy nikdy. Dalším sporným bodem je několik stovek tisíců tureckých osadníků, které turecká moc transportovala na ostrov, aby změnila demografickou většinu. Ve čtvrtek pro neústupnost turecké strany jednání ve švýcarském Montana ztroskotala.  
    Jednání budou pokračovat, vydala kancelář generálního tajemníka OSN prohlášení. Co by taky jiného tato impotentní instituce dělala. Jednání budou pokračovat tak dlouho, až kyperské politiky EU vykompenzuje (zkorumpuje) a přesvědčí, že „dobrým“ řešením je ustoupit Turecku a tedy zradit kyperský lid. Pomalu k tomu došlo.
    Řešením kyperského problému pro EU nemůže a nesmí mít národní charakter, což by se dalo považovat za rozumné, Turci na severu vrátí Řekům jejich historické enklávy a oblasti kolem klášterů a Řekové na druhé straně uznají nezávislost severní turecké kyperské republiky. Kyperský arcibiskup navrhl toto řešení již před dvaceti lety, ovšem politická kasta kyperská, evropskounijní i turecká chce jednat. Dál obtěžovat svět, neboť jinak se už tato jednání nedají pojmenovat. Jednání ztroskotala ve čtvrtek. V úterý poskytl arcibiskup Chrisostomos novinám řecké ortodoxie hovor. Anticipoval situaci.
    Klérus východní ortodoxie je jedním ze základů naší civilizace a i v dnešní době má obrovský význam a plní historické poslání. Daleko od argentinských vatikánských komediantů a vítacích agentur, v něž se proměnili katolíci i evangelíci v Evropě. Kyperský arcibiskup Chrysostomos v rozhovoru s vimaorthodoxias.
Excelence, jaké pocity a myšlenky máte z jednání o Kypru ve Švýcarsku?
   Asi všichni udělali co mohli. Sekretariát generálního tajemníka OSN se snažil. Turecko vydalo prohlášení, že nehodlá ustoupit, co se týče přítomnosti tureckých vojsk na Kypru. Rozhovory se zhroutí v počátku.
Hovořil jste s prezidentem (Kypru)?
   Ano, odcházel jsem uspokojen z prezidentského „megaro“, prezident si uvědomil, oč nám jde. Prezident Anastasiadis dobře vidí, že Turecko chce vše. Nikdy když jsem opouštěl prezidentský palác, jsem si nemyslel, že na konci jednání může být federální stát. Prezident naslouchal mým námitkám, stejně jako já jeho návrhům. Dobře ví, kde se nachází červená čára církve. Opakoval jsem mu, že nevěřím v úspěch čtvrtečních jednání.
Kde je červená linie církve?
    Církev neakceptuje rotující prezidentství státu. Pokud Turci nevrátí Famagustu, Morfu a Ammochosto, problém nemůže být uzavřen. Také osadníci (turečtí) musí odejít, nepřišli sem za prací, ani za chlebem, ale proto, aby změnili demografickou situaci země, nemohou dostat kyperské občanství. Z  Kypru musí odejít turecká vojska, pokud k tomu nedojde, nemůže se najít žádné řešení.
    Kyperský arcibiskup dále uvedl, že podle jeho zkušeností se lidé vyjadřují v tom smyslu, že chovají minimální důvěru k politikům a věří pouze církvi, která je neprodá ani OSN a EU a ani Turecku. 
  

    


Žádné komentáře: