sobota 17. června 2017

duvod uprchlik

Příčina neznámá?

Vysvětlení chování německé mocenské (a evropskounijní) kliky v případě proislámské a proimigrační hysterie neexistuje. Zdánlivě bezdůvodná likvidace vlastních hodnot a nakonec i vymizení vlastního obyvatelstva. Jev o němž se v periferních oblastech EU domníváme, že ještě nenastal, ve skutečnosti již dávno zvítězil.  Otázkou se zabývá na pi-news.net komentátor Cantelop.
    Z čistě vědecko-anylytického pohledu je sociologický vývoj v Německu snadno mapovatelný. Antropologická evoluce je snadno předvídatelná. I bez mladých mužů z islámské Arábie a Afriky, které přivedla Merkelová a její klan a pro něž se používá eufemismus „uprchlíci“ je dávno známo, že podíl v Německu žijících muslimů v důsledku různých demografických parametrů narůstá exponenciálně a je pouze otázkou času, kdy ovládnou celou společnost.
   Subtilní strategie ovládnutí prostoru nahradila dobyvačné války. Imigrací a vysokou porodností muslimů bude dekadentní západní kultura brzo doslovně převálcována a nastolena muslimská dominance. Stárnoucí a bezzubá evropská populace není již fyzicky schopna čelit konfrontaci s muslimy. Navíc se občané evropských zemí mohou spoléhat pouze na státní struktury a partaje, které jim doslova vráží nůž do zad.
    Socialisticky a eko (a pseudokřesťansky) orientované partaje jsou obzvlášť horlivé v proislámské hysterii. Jejich společenskou vizí je multikulti společnost, implementaci islámu nazírají jako zcela neproblematický a obohacující jev. Od 56 islámských států by se měli trochu lépe poučit. Pro levičáky je typická kognitivní disonance, jinak řečeno – ideologie nastolí impérium.
    Kdo volí pro-systémové partaje, volí muslimy. Neplatí to pouze v Německu. Levicově-zelený duch doby neovládl pouze sociální demokraty, ale i křesťanské demokraty. Kdo volí tyto partaje dává zelenou fundamentálním změnám v západní civilizaci, zcela v intencích nejpomatenější a nejprimitivnější levičácko-zelené ideologie.
   Folklorní, narůžovo barvený model mírového soužití různých kultur v jednom státě – propagovaný osmašedesátníky a jejich sympatizanty, mladými i přestárlými hipíky –  realita konfrontuje s brutálně agresívními muslimy. Tolerance, ochota pomoci, mírumilovnost – na to nahlíží muslimská populace jako na slabost. Dlouhá staletí bojovali s našimi civilizačními hodnotami a ctnostmi a pronásledovali je. Klanová struktura jejich společností a prosperující stát jsou vzájemně vylučující se pojmy. 
    Příští společenská role muslimských příchozích? Dávají nám to tušit partaje, které ovládly školský systém v Budyšíně. S odvahou - proti rasismu, je heslo budyšínských škol. Projekt „žijeme s imigranty“. Povinné návštěvy místních „uprchlických“ zařízení. Povinný respekt, patřičné oblečení, žádné výstřihy – instruují učitelé. Je ramadán a přítomné pány by to mohlo vzrušit. Obzvlášť akcentuje školská správa poslušnost žáků a učitelů (to se asi ani nemusí moc učit, to mají v krvi). My jsme prosebníky, je oficiální linie vládnoucího klanu. Od mateřských škol až po univerzitu – tvářit se pokorně tváří v tvář muslimům a nikdy neprovokovat. 

Žádné komentáře: