čtvrtek 1. prosince 2016

nadnarod evropska unie

Evropskounijní nadnárod

V Evropském parlamentu jsou protiizraelské rezoluce všeho druhu celkem pravidelným zjevem, izraelský velvyslanec protestuje a odpovědí je mu blábol evropskounijních funkcionářů, Evropská unie se en bloque aktivně zúčastní pravidelných protiizraelských kampaní v OSN. EU financuje antisemitské školství Palestinské autority, propalestinské postoje a agitace evropskounijního mocensko mediálního kartelu jsou jedním z důvodů, proč blízkovýchodní konflikt nebyl vyřešen – Palestinská autorita není ochotna k řešení vedoucím kompromisům.
Nenávist ke státu Izrael pozorovatelná ve všech úrovních evropskounijního politika je fasádou, která skrývá podstatu celého jevu – nenávisti vůči všemu židovskému. Antižidovské postoje zdůvodňované izraelskou politikou jsou zcela otevřené u skandinávských evropskounijních politiků a byrokratů, u jiných mají skrytější, rafinovanější podobu, ale jsou lehce dešifrovatelné.
  Ministr zahraničí Lucemburska Asselborn nikdy nezapomene kritizovat údajný rasismus východoevropanů, jeho stát, kde se původní národ imigrací rozplynul v ne-národ, v amorfní obyvatelstvo, asi to má být vzorem pro ostatní evropské národy, je příkladem antisemitismu přímo modelového.
   Kde je důvod? Evropská unie konstruovaná po druhé světové válce měla být bariérou proti recidivě nacistické minulosti Němců. V poválečném politickém podvědomí západní Evropy temná minulost zůstala zakódovaná, implicitně existovala dál. Pilíř poválečné evropské konstrukce byl postaven na bariéře proti zločinům a klíčovým zločinem byla genocida. Největší zločin v historii lidstva spáchaný jedním národem proti světové humanitě.
    Evropská unie je hlavně německým projektem, Němci placeným a Němci chtěným projektem, Němci se chtějí rozplynout v nadnárodě, který už nepotřebuje žádné pilíře proti sobě samotnému, chtějí negovat vlastní národ. Vyvázat se z historické i psychologické zodpovědnosti. Je to vůbec reálné?
    V budování evropskounijního nadnároda už neplatí národní omezující principy, platí vágní pseudohumanismus, dobrá vůle a abstraktní etické principy. Současně s tím se otevřel prostor stejným silám, které dovedly Německo do historických katastrof. Bezuzdná touha realizovat své abstraktní nad-já.  Nyní v evropské dimenzi. V historické dialektice proměnily tyto síly pilíř historické limity v abstraktní antipilíř pseudomorálky, za fasádou slov se skrývá to co reálně existuje a vždy existovalo – nejvulgárnější antisemitismus.
     Židovský národ a stát Izrael jsou součástí civilizačního a kulturního prostoru Evropy, jsou klíčovým prvkem v evoluci evropské civilizace. Nenávist k Židům je totéž co nenávist k sobě samotnému. Pokud odejdou Židé, jak se už hromadně děje ve Francii, ve Švédsku a jinde, zůstane prázdnota, islámské přežívání bez dějin a konec tisícileté evropské konstrukce.
    Židovský národ stojí v centru evropskounijní nenávisti, národ, který trvá již čtyři tisíce let se nemůže rozplynout v amorfním evropskounijním nadnárodě bez hodnot. Kvetoucí Stát Izrael, víc evropský než Švédsko nebo Španělsko, stát prosperující ve všech směrech, který je schopen se ubránit stamiliónům muslimů, stát technologické revoluce atd. je příkladem národní existence, kterou chce Evropská unie zničit u svých členů.
    V tomto chápání jsou Židé nebezpeční evropskounijnímu principu. Princip, který v EU ovládl média, mocenské kasty a což je snad nejnebezpečnější, zmocnil se školních systémů. Za pseudoušlechtilou rétorikou se skrývá bojkot a negace židovského státu a implicitní zdůvodnění antisemitismu.
    Attila Teri v Juedische Runschau uvádí symptomatický příklad evropskounijní nenávisti. Lucemburský občan nežidovského původu hodlal organizovat památník-memoriál deportovaných lucemburských židů. První v Lucembursku. Za války nacisté deportovali lucemburské Židy do koncentračních táborů, ze 4000 nezůstal nikdo, části Židů se podařilo prchnout do vichystické Francie, kde jak se píše, zacházení s Židy nedosáhlo lucemburské brutality. A Luis Mathias Frising, původně učitel a pak nacistický propagandista se podílel na odsunu a dláždil cestu Židům do koncentračních táborů, dotyčný je tchánem současného předsedy Komise Junckera (anglický DailyMail).  
    Attila Teri píše, že lucemburský iniciátor pamětního židovského memoriálu byl šokován reakcí svých učitelských a profesorských kolegů. Téměř všichni něco takového vehementně odmítli. Důvod? Nechtějí mít nic co do činění s akcí, z které by mohl profitovat rasistický stát Izrael, který pronásleduje a zabíjí ubohé Palestince. Na argumenty iniciátora pomníku, že jde o oběti holokaustu „ušlechtilí a humanističtí“ lucemburští pedagogové stalinské názorové jednoty, neslyšeli.  Lze se divit, Juncker 18 let vedl tuto zemi?               
   Attila Teri píše, že s touto logikou se v Německu potkává denně: „Ubozí Palestinci, chovají se k nim jako nacisté, no přece židi..“. V Německu si člověk musí zvyknout na permanentní útoky a lži proti Izraeli. Argumentují tak i seriozní lidé, důvod může spočívat v nestrávené minulosti jejich bezprostředních příbuzných –  dobře se spí, když se z židovských obětí dají udělat židovští pachatelé. Motto: „ Podívejte se, jsou to taky vrazi, okupanti a utlačovatelé. Nejsou lepší než my“.  Lidská psyché je kreativní ve vytváření lží, abychom se lépe cítili a vlastní zodpovědnost svedli na jiné.
    Může někdo víc odpovídat tomuto psychickému modelu než Jakob Augstein (spolumajitel Spiegelu), který nikdy neopomine očernit Izrael a má k tomu neomezené mediální možnosti. Člověk velké perverzní fantazie. Necítí žádnou nenávist k Židům – tvrdí to.
   Překvapuje mě, píše Teri, že např. v Lucembursku panuje takový odpor k Židům a Izraeli. Je důvodem tohoto latentního antisemitismu tradiční středověký evropský antisemitismus? Nebo se za tím skrývá něco jiného? Co je na tom tak hrozného, že po dvou tisíci letech se židovský národ nenechá masakrovat a jejich stát je úspěšný. Možná kdyby zmasakrovali všechny Židy, bylo by to v pořádku, svět by je mohl oplakávat a litovat.
    Média se podílí na této rétorice ďábelským způsobem. Den za dnem a nejen v Německu. Neutralita, vyvážená informace neexistuje. Pokud se jedná o stát Izrael, fakta stranou.
    Nakonec opravdu ušlechtilý Lucemburčan dosáhl svého a památník prvního transportu (323 Židů) z lucemburského hlavního nádraží Lodže stojí.


Žádné komentáře: