úterý 15. listopadu 2016

konstantinopoly recko

Neoplývají inteligencí, o to jsou nebezpečnější

Soros podle velkého rusko-lotyšského ekonoma Smirnova nepatří k nejinteligentnějším, ale svojí jednoduchou a trivializující ideologií může způsobit velké zlo. Podobně evropskounijní komisaři, jejichž nepatrná inteligence je patrná i bez velkého ekonoma.
Sorosem placená  MoveOnorg spoluorganizuje demonstrace proti novému americkému prezidentovi. Ze stránek této organizace plné nenávistných idiotů se dočteme, že nebude líp dokud bude existovat bílá rasa - na přechodnou dobu hodlají tolerovat přetření všech bílých na černo.
   A co přetřeli v Řecku? Řeckou historii přebarvili na tureckoislámskou. Pokud se bavíte s mladším Řekem je zarážející, že o Byzanci nic neví, ani to nezbytné minimum, kterým je schopen vstoupit do konverzace třeba Polák. Slavná minulost Řeků přestala existovat z vůle evropských komisařů a Sorose.
    Školní učebnice o historii tiskne centrum pro demokracii a spolupráci v jihovýchodní Evropě v Soluni. Centrum původně založili v Holandsku v r. 1996 a cílilo na destrukci bývalé Jugoslávie. V r. 2000 přenesli centrum do Soluně.  Ředitelem centra byl dlouhé roky Matthew Nimetz, nyní speciální velvyslanec OSN pro všechno možné a tento Američan je zárukou, že se to nikdy nevyřeší. Nejdůležitějším  posláním centra je pedagogika a vydávání školních učebnic - politickokorektní lži a podvody učinit pravdou a vsugerovat to školní populaci. Centrum má široké pole působnosti a dostatek financí.  Pro Kosovo, Albánii, Srbsko, Chorvatsko, Černou horu, Bosnu a nyní i Řecko. Organizují semináře ve velkém. Semináře z neznámých důvodů organizují na (severním) Kypru.
   Šéfka jednoho vydavatelsko-výzkumného  týmu Christina Kouglouri: „Musíme zbořit mýty o tureckém jhu, národní identita je ideologickou pověrou. Můžete si zvolit jakou chcete“. 
   Historik Janni Koronaiou: „Historii řeckého lidu přepisují centra plná údajně vědeckých týmů, která jsou placena státním departmentem, německým ministerstvem zahraničí a Sorosem. Historie Byzance a vliv helenismu na řecké dějiny zmizely a místo toho za výchozí bod řecké historie berou ..osmanského sultána. Zpochybňují řecko-etnický rozměr řecké historie a stejně tak historie Makedonie. 
    Byzanc, státní útvar řeckého národa ve východní Evropě. 1100 let trvala její velkolepá historie, od Konstantina Megas až do posledního tragického Konstantina XI., který ve velkorysém historickém gestu položil život při obraně perly křesťanské civilizace Konstantinopoly. Všechno tam postavili Řekové. Byzanc zastavila v osmém století Araby a islám před invazí do Evropy. Civilizovala východní Evropu a Rusko. Na Sicílii a v ravenském exarchátě se mluvilo řecky. Velký Plethon a Bessarion otevřeli evropskou renezanci.  Evropskounijní komisaři, Soros a vulgární Němci to vymažou z učebnic. Skutečná genocida ducha.
    Jeden z největších světových historiků Jacob Burckhardt: „V Turecku a islámských zemích panuje fatalismus a despotismus. Nic nevytvořily. Turci ukradli architekturu Byzanci a poturečtili. Malířství a sochařství u nich neexistují. Všechno vnější islámu je jim indiferentní. Existují iluze o kvetoucím islámském městě, vládcích a básnících. V islámu je umění minimalizováno. Nic není kultuře nebezpečnější než islám“. „Ne každá invaze znamená omlazení, to může přijít pouze s lidem, který je schopen kultury“, napsal velký historik před téměř stopadesáti lety. 
   Řecká učebnice 8. třídy o Byzanci:  Vychutnávejme kuchyni, která je společná jak Řekům tak Turkům. Co máme společných zvyků a tradic. Jak jsme si blízcí. Do kastrólu vhoďme namleté jehněčí s olejem a cibulí....Oba národy tak milují kočky...Nakonec je jedno jsi-li mohamedán nebo křesťan, Arab nebo Evropan, hlavně buď kamarádský.
   

Žádné komentáře: