neděle 6. listopadu 2016

frauke petry

Top news

Nejdůležitější zpráva měsíce, projev generálního tajemníka na dožínkách v Komárně. Novináři krajských deníků se o tom neodvážili žertovat ani před vlastními ženami. Generální tajemník o svém projevu žertoval před pilotem vrtulníku, který ho převážel do hlavního města. Pilot téměř něžně sklonil hlavu a přítomný tajný grimasu neregistroval.
Časy se mění. Nejdůležitější zprávy minulé půlhodiny, Merkelová potřásla rukou uprchlíkovi a Juncker se dokymácel z jedné bruselské kanceláře do druhé a nadával na Brexit. Sarkozy bude opět kandidovat, půvabný Macron opustil prezidentského kamaráda a založil partaj-klaku s prezidentskými aspiracemi. Čtvrtgénius Renzi poslal důležitou smsku, Obama opět řekl něco veledůležitého, ale nikdo to nedočetl do konce.
    Důležité zprávy se asi odvozují od důležitých politiků a vůdců, kteří jsou schopni předvídat události a pak jim nějakým způsobem čelit. Nejdůležitější zprávou týdne může být i zamávání, i tímto poněkud neobvyklým způsobem se dají události usměrňovat. Na zamávání Merkelové přišlo milion lidí a další čekají na převoz, lid spolumával, ale jenom krátce, pak ztrnul a v té poloze zůstal dodnes. Když zamával generální tajemník, lid se obvykle zatřásl, ani ne tak radostí, tušil nejhorší, musela se zvednout produktivita práce. Kupodivu mávání Merkelové i generálního tajemníka má stejné konce, v tomto případě naštěstí jen pro Němce.
   Tennō, syn Amaterasu pokyne v šintóistické svatyni a lid strne ve vytržení, mává syn boha a mávání je průnikem k věčnosti, nikdo nepochybuje, není to srovnatelné s máváním evropských hlupáků toho času u moci. Velký Evropan Ortega y Gasset, který nenáviděl evropské trpaslíky psal, že Římané i když už nevěřili bohům, při státních aktech sledovali let ptáků. Pro dnešního Evropana směšné. Spíš současný Evropan je směšný - Japonci i Římanovi. Člověk doznává, že není sám, píše Gasset, existuje absolutní realita, místo svého omezeného rozumu dá Japonec nebo Říman prostor jiné realitě. Člověk musí počítat s něčím, co stojí mimo něho. Konečně pokud soudíme podle lidí, kteří vedou Evropskou unii, pak Japonec i Říman mají pravdu, Evropa musí být kontinentem hlupáků. 
   Říman ctil zákon, a ten udělal Řím Římem. Evropská unie degradovala zákon a perverzní ideu pomatené kancléřky povýšila na zákon. Gasset též napsal, že v hlubině vlastní existence národa musí zákon krystalizovat, kopírování je sociální patologií. Téměř věštecké konstatování pravdy o celé Evropské unii a to velký Španěl zemřel již před šedesáti lety.
   Přesto se občas, zřídka, objeví skutečná top news. Projev Frauke Petry v Pforzheimu minulý pátek. Vůdkyně německé a evropské opozice se tímto projevem zařadila po bok velkých. Básník se rodí, řečník a vůdce se stává, a ona dorostla své role. Subtilní, dynamická, půvabná žena, která snad zachrání Německo a nejlíp již příští podzim.
   Díky Merkelové, zelenolevičáckému šílenství, se octlo Německo na cestě do pekla. Ještě nedávno nepředstavitelné se proměnilo v realitu. Tolerance k manželským svazkům dětí, tolerance k těm, kteří kladou bomby, tolerance k sexuálním útokům proti ženám a ke zneužívání dětí.  Volby v 2017 mohou srazit na kolena tábor Stasi-Merkelová a jejich neokomunistické spojence.
    „Nechci vás nudit“, zahájila Frauke Petry svůj projev, a nikoho nenudila. „Potřebujeme novou politiku“. V projevu analyzovala kritické body společenské situace.  Merkelová degradovala v Německu téměř vše – hospodářsky, sociálně. Národ dovedla k sebevraždě.  Petry požadovala návrat k německé kultuře a německému jazyku, bez ohledu na islám. Německá ústava není kompatibilní se šarií, manželskými svazky s dětmi. Manželskou pedofilii toleruje ministr justice s celou justicí i evangeličtí faráři. Zákony musí být společenskou maximou. Některé prvky v islámu jsou protiústavní, německá ústava se kvůli tomu nebude reformovat. Němec musí cítit hanbu při počínání německých biskupů v Jeruzalémě, kteří odhodili biskupské kříže, aby nepopudili muslimy.
    Migranti nemohou mít žádná mimořádná práva a na prvním místě stojí zájem německého občana. Předsedkyně AfD v zdrcující kritice odmítla euro i vzdělávací systém. Politická korektnost je hlavním učebním předmětem. „Blbým se lépe vládne“, stojí v pozadí současného německého levicovězeleného systému vzdělávání. Normálně fungující vzdělávací systém je neutrální k politickému přesvědčení.
    Během 60 minut Frauke Petry brilantním způsobem analyzovala spoustu společenských témat, včetně ke katastrofě vedoucí společnou měnu euro. Nejde jen o dluhy zemí středomořského rimu, euro nastolilo antiekonomické principy ve fungování celé eurozóny. Ekonomické aspekty celých odvětví byly překryty politickým přáním. Dobrá hospodářská politika rovná se transparentnost, spravedlivé zdanění a vzdělaný lid, říkal Konrad Adenauer a AfD usiluje o návrat právě těchto hodnot.
   Po vystoupení Frauke Petry promluvil předseda mládežnické AfD v Bádensku-Wirttembersku Markus Frohnmaier. Dnešní spolková vláda je schopna rozlišit v genderové politice 60 pohlaví, ale mezi teroristy a imigranty není schopna rozlišovat. V loňském roce narostl počet trestných činů o 400000, kromě trestných činů nemůže být řeči o odbornících a kulturním obohacení. Islám nezná žádné slitování, sám sobě odpustí, pokud jde o etnické a kulturní zločiny. 
   
  


Žádné komentáře: