středa 4. května 2016

statni prevrat

aaaajungefreiheit.de

Státem řízený  puč

Pozadí mediálních proimigračních kampaní v širších souvislostech osvětluje žurnalista, spisovatel a velký cestovatel Ludwig Witzani. Je historickou pohádkou, že revoluce iniciuje lid. Snad žádná světová revoluce neproběhla tímto způsobem.
  Ve skutečnosti revoluce obvykle propukají ve státech se slabou vládou a mocenskými skupinami v ní, které mají zájem na lidové účasti, která podpoří jejich mocenské aspirace. Ve francouzské revoluci se již konstituovalo národní shromáždění a teprve poté jeho levé křídlo osnovalo dobytí Bastilly. Revoluce jsou vždy organizovány seshora. Podobně v případě bolševické revoluce a německé v r. 1918. V tomto duchu organizoval klan Angely Merkelové události podzimu 2015. Protizákonnému jednání Merkelové následovalo organizované davové prouprchlické šílenství. V okamžiku, kdy desetitisíce převážně mladých muslimů na pokyn Merkelové a jejích pomahačů začaly protizákonně překračovat státní hranice, dala se do pohybu dvě hnutí, která se snažila dodat protizákonnému počínání Merkelové jistou legitimitu.
    K údivu všech  hromadně vznikaly komitéty „Vítáme vás“, které se prezentovaly hlavně na nádražích a snažily se sugerovat, že jde o celoněmeckou spontánní kampaň. To se mohlo podařit jen za přispění permanentní propagandistické masáže ze strany státních médií.  Devadesát procent příchozích byli mladí muži, v médiích byly vidět převážně ženy s dětmi na rukou. 30. září se konala v kancléřském úřadů porada intendantů státních televizních a rozhlasových stanic, a tito šířili a šíří nekompromisně pokyny kancléřky dál.  
   Za přispění na stát napojených církví a hlasu zvonů se měla smazat jakási historická vina a fascinovat svět otevřeností a humanismem státu. Kdo byli hlavní aktéři nádražních komedií, údajně dobrovolní pomocníci, kteří tak spontánně reagovali? Většina pochází ze sítě  levicových, zelených a levicově křesťanských organizací, popř. z odborů až po násilnou Antifu. Hráli roli lidu. Ovšem skutečný lid se ukázal zarputilým soupeřem politickomediální demagogie. Pegida a volební úspěch AfD, hlasy skutečných intelektuálů jako Sloterdijk, Safranski, Aust aj. se postavily proti mediální lži a politické hře.
    I tato situace má paralelu v revolucích, regrese ve Francii v 1792, v ruské revoluci v 1919, vždy byl tento bod následován brutálním terorem. V Německu v současnosti to asi není možné. , i když eskalace násilí proti opoziční AfD je zcela nepochybná. V soukromých médiích s ohledem na ztrátu čtenářů  se proimigrační demagogie poněkud umírnila, o to větší intoxikace přichází ze státních médií. Stigmatizace politické opozice AfD ve státních televizích ARD a ZDF nemá poválečnou paralelu.
   Antifa, státem dotovaní herci, biskupové, univerzitní flistři, školní dozorci atd. dokazují svoji civilní odvahu tím, že v televizích plivají na jedinou  opoziční stranu.  Klaka Merkelové v CDU, funkcionářská kasta u sociálních demokratů, mediální přisluhovači vládnoucích partají se právem obávají, že se blíží jejich konec. Pokud se nezruší svobodné volby v Německu, i když volební podvody v Brémách a Sachsen-Anhaltu o tom napovídají, německý lid provede závěrečné účtování a rudozelený tábor Angely Merkelové se konečně zřítí. .

Žádné komentáře: