neděle 17. dubna 2016

multi kulti

aaaakrone.at/Welt/Muslime_werden_sich_nicht_anpassen!-Experte_warnt_-Story-505656

Britský expert

 Politickokorektní tisk krmí evropskou populaci deformovanými fakty a manipulacemi a to nejen v otázce imigrace a nahrazování evropské populace.
 Deformované popř. zfalšované dlouhodobé mediální působení je optimálním prostorem pro průměrné a podprůměrné politiky. Rozum je dovedně a zákeřně konvertováván v nerozum s difamačními atributy. Alternativní politické vize jsou mediálním a mocenským aparátem potlačeny. Co říkají skuteční experti na rozdíl od unijních dobře placených nul.
  Britský expert z oblasti lidských práv Trevor Phillips, vedoucí britské komise pro lidská práva a rovnoprávnost:
  "O integrační kapacitě příchozích muslimů se velmi diskutuje, ale jak je to s jejich vůlí se vůbec integrovat?  Problémy se společenskou integrací příchozích muslimů jsou hodnoceny zcela nesprávným způsobem. Muslimové se nikdy nepřizpůsobí a vytvoří nové národy v západní Evropě".
    Podle dlouhodobých průzkumů komise u muslimské populace v Británii: 23% jednoznačně podporují zavedení islámského práva Scharia; 52% považují homosexualitu za ilegální;  31% muž má mít větší práva než žena; 39% (u obou pohlaví) žena je mužův majetek.
   Bosenská autorka žijící v Německu Safeta Obhodjas se k tomu vyjádřila: „Muslimové budou žít pouze ve svých uzavřených společenstvích. Gheta se rozšíří, vzniknou nová gheta. Pokus je integrovat ztroskotá. Multikulti advokáti vidí pouze jednu stránku imigrace“.

Žádné komentáře: