čtvrtek 18. února 2016

evropsti zide

aaaapreussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/hass-von-kindesbeinen-an

Nenávist v mateřském mléce

   Frank Horns se v Preussische Zeitung  dotýká tématu, které Merkelová a Gabriel a jimi ovládané partaje v  imigrační politice zcela záměrně ignorují.
  Nenávist vůči všemu židovskému, která je muslimským imigrantům vštěpována od kolébky. Do německého prostoru přichází kvalita, která se stane civilizační rozbuškou.  Na celou záležitost lze nazírat z jiného úhlu. Americký sociolog Daniel Goldhagen píše, že Němci jsou tomu rádi, mají nenávist k židům v genech. Genetický kód je dovedl ke koncentračním táborům.  Frank Horns  píše, že tato teze byla seriozní vědou  odmítnuta, prý je rasistická.
  V současném Německu zvítězilo politickokorektní přesvědčení, že všechny lidské aspekty jsou záležitostí kultury (a peněz). Národy jsou nesmyslné, bílá rasa je též nesmysl a brzo zmizí. Kde pramení tento antropologický relativismus? Němci vědomě nebo nevědomě musí negovat ideu koncentračních táborů. Podle nich nebyly nic jiného než výsledek špatné politiky. Je politickokorektní maximou nemít nic společného s předchozí generací, která to způsobila. Nejlíp ani barvu kůže. Nelze se jim divit. Ale stabilita lidské evoluce  vyvrací tento náhled. Vyvrací to biologická dědičnost a nakonec i genetická podmíněnost kulturních kvalit spících v člověku. Tedy Goldhagenovy teze nejsou až tak nevědecké, jak tvrdí politickokorektní seriozní věda.   
  Frank Horns píše, že arabský antisemitismus bezprostředně ohrožuje evropské židovské obyvatelstvo. Má pravdu, evropský civilizační pilíř - evropští židé jsou v ohrožení. A přispívá k tomu ve velké míře antiizraelská politika Evropské unie - nesmyslné bojkotech, intoxikované školství,  financování antižidovských organizací atd. 500000 židů ve Francii je v přímém ohrožení. Dennodenně napadáni francouzskými muslimy, často až s krvavými konci. Amady Coulibali zavraždil 4 židy v supermarketu, Mohamed Merah vraždil v židovské škole atd. 8000 francouzských židů se loni raději z Francie odstěhovalo. 70 let po konci Třetí říše se němečtí židé začínají bát o svůj život. Rabín Daniel Alter spolu se svojí 6letou dcerou byl v Beiseinu brutálně napaden.  Na otázku arabských zabijáků: "Jsi žid"? Odpověděl: "Ano, jsem žid".
  V zoufalém dopise předsedy centrální židovské rady Dietera Graumanna Merkelové se popisuje situace židovské učitelky v berlínské škole s částečně  arabskými školáky. Svoji židovskou identitu musí tajit. Její kolegyně, která prozradila svůj židovský původ, je pronásledována i na ulicích urážkami typu "odporná židovko". V r. 2014 se pokoušeli tři mladí Palestinci lahvemi s plynem zapálit wuppertalskou synagogu. Jeden z Arabů to filmoval s obdivným arabským komentářem. Politickokorektní soudce je odsoudil k mírné podmínce - prý to nemá žádný antisemitský podtext. Co má asi tento soudce v genech? Všeobecně mírné tresty muslimským přistěhovalcům jsou pravidlem.
   V pohádkovém světě současného Německa není místo pro antisemitismus. S dětskou naivitou se rozdaly role. Vděčnost a dobro v srdcích imigrantů a žádná nenávist (ani k židům). Špatnost se v tomto světě podivného dobra připisuje pouze Němcům, kteří imigrantům neotvírají náruč. V sladce nabarveném soucitném Disneylandu pravdu hluboko zakopali. Předseda frankfurtské židovské obce Salomon Korn dostal do velkých rozpaků ministra vnitra Thomase de Maizière, když mu sdělil některá fakta a projevy antisemitismu. Nenávist ke všemu židovskému se saje s mateřským mlékem. Židé zavinili všechno špatné, včetně zavraždění následníka Ferdinanda a atomové bomby nad Nagasaki. Žurnalista zmiňuje jeden zajímavý fakt, který je známy seriozním historikům a nabourává ódy politickokorektních hlavně ve Francii a Španělsku, na muslimskou okupaci jižního Španělska v 8. až 12. století. První pogrom v Evropě proti židům se konal r. 1066 v muslimy ovládané Granadě. 1500 židovských rodin tenkrát brutálně zavraždili.  

Žádné komentáře: